Formler och Tabeller

Fysik Kemi Matematik
GY VUX

Vår populära formelsamling har fått nytt utseende!


Tryckta läromedel

Formler och Tabeller, andra upplagan Formler och Tabeller, andra upplagan
Formler och Tabeller, andra upplagan
Utgivningsdatum 2012-01-24
116 Sidor
ISBN 9789127422452
Häftad
Provläs

Om Formler och tabeller

Andra upplagen av den populära formelsamlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Dessutom har innehållet anpassats till Gy 2011.

Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. I bokens fysik- och kemidel finns gott om användbara tabeller. I matematikdelen har hänsyn tagits till att dagens miniräknare gjort många tabeller överflödiga.