Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

Ingår i Inputserien

Lärarlitteratur

Ett alternativt arbetssätt som både hjälper eleverna framåt och ökar förståelsen för ämnet.


Tryckta läromedel

Input Flipped Classroom Input Flipped Classroom
Input Flipped Classroom
Utgivningsdatum 2013-10-30
112 Sidor
ISBN 9789127434424
Inbunden

Om Flipped Classroom

En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet.

Boken är skriven utifrån författaren Daniel Barkers personliga erfarenheter, men har en vetenskaplig förankring. Här finns exempel ur vardagen, praktiska tips och intressanta frågeställningar. Flipped Classroom kan läsas av alla, men vänder sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet.

Författaren Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Han arbetar sedan en tid enligt modellen Flipped Classroom och föreläser regelbundet om detta.

danielbarker.se lägger författaren ut lektionsunderlag, bland annat filmklipp, till sina elever. Dessutom har han en egen blogg: barkersthlm.blogspot.se