Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Daniel Barker

Daniel Barker är matematik- och fysiklärare.  Just nu utvecklar han det digitala läromedlet  NOKflex – ett nytänkande heldigitalt läromedel i matematik med stort fokus på att ge läraren gediget stöd i sin undervisning. Han har varit en av föregångarna i att sprida pedagogiken kring Flipped Classroom. 

Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

Ett alternativt arbetssätt som både hjälper eleverna framåt och ökar förståelsen för ämnet.

Läs mer