Daniel Barker

Författaren Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Han arbetar sedan en tid enligt modellen Flipped Classroom och föreläser regelbundet om detta. Just nu utvecklar han digitala läromedel på heltid, bland annat NOKflex – ett nytänkande heldigitalt läromedel i matematik med stort fokus på att ge läraren gediget stöd i sin undervisning.

Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

Ett alternativt arbetssätt som både hjälper eleverna framåt och ökar förståelsen för ämnet.

Läs mer