Yrkessvenska i vård och omsorg

Förbereder för arbete inom vård och omsorg

Digital lärresurs SFI SFI, Studieväg 3
SFI VUX

Boken kan användas i yrkesförberedande kurser samt av elever som läser vård-, och omsorgsprogrammet och vårdbiträdesutbildningen.


Tryckta läromedel

Yrkessvenska i vård och omsorg Yrkessvenska i vård och omsorg
Yrkessvenska i vård och omsorg
Utgivningsdatum 2019-01-08
144 Sidor
ISBN 9789127453715
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Yrkessvenska i vård och omsorg Digital Yrkessvenska i vård och omsorg Digital
Yrkessvenska i vård och omsorg Digital
Utgivningsdatum 2019-04-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127453722
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Yrkessvenska i vård och omsorg

Om Yrkessvenska i vård och omsorg

I bokens tolv kapitel får eleverna en inblick i vårdarbetet både utifrån vårdtagarnas och vårdpersonalens perspektiv. Därefter följer faktatexter om olika aspekter av arbete inom vård och omsorg: vårdetik, psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar etc. Till texterna hör läsförståelseuppgifter och ordövningar. Yrkessvenska i vård och omsorg kombinerar yrkeskompetens och svenskkunskaper och passar även för studier på distans.

Tydlig kapitelstruktur

Kapitlen inleds med tydliga och konkreta mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna att aktivera sina förkunskaper om ämnet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till målen och som med fördel kan användas som repetition.

Berättelsen gör kunskapen konkret

Varje kapitel består av två texter: en berättande text som berör en aspekt av arbete inom vård och omsorg samt en eller flera faktatexter som på ett teoretiskt sätt ger fakta och teoretisk kunskap till berättelsen. Yrkeskunskaperna från faktatexterna konkretiseras i berättelserna där eleven får möjlighet att träna yrkesspråket i en meningsfull och verklighetsnära kontext.

Övningar hjälper till att utveckla språket

Till texterna hör läsförståelseuppgifter, ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik. De självrättande webbövningarna samt facit till läsförståelsefrågorna gör att boken passar bra för elever som vill studera på distans eller på egen hand.

Kostnadsfritt extramaterial

Yrkessvenska i vård och omsorg fortsätter på webben! Här finns extramaterial som inlästa texter och webbövningar. Extramaterialet utkommer under våren 2019.

Digitalbok

Yrkessvenska i vård och omsorg finns även som digitalbok med webbövningar, inlästa texter, skrivbara pdf:er och ordlistor.

Bokens innehåll är relevant för vårdyrket och det är tydligt och inspirerande upplagt. Catarina Economou, BTJ-häftet nr 6, 2019