Wings åk 9

Välj väg efter kunskapsnivå och intresse

Digital lärresurs Engelska
7-9

Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader, vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevernas behov.

Teman i Wings 9: Love, Crime and Punishment, Life and Death, English around the World.


Tryckta läromedel

Wings 9 Textbook, inkl ljudfiler Wings 9 Textbook, inkl ljudfiler
Wings 9 Textbook, inkl ljudfiler
Utgivningsdatum 2017-03-22
152 Sidor
ISBN 9789127448001
Häftad
Provläs
Wings 9 Workbook, inkl ljud Wings 9 Workbook, inkl ljud
Wings 9 Workbook, inkl ljud
Utgivningsdatum 2017-04-19
192 Sidor
ISBN 9789127448018
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Wings 9 Lärarhandledning Webb Wings 9 Lärarhandledning Webb
Wings 9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2017-06-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127448025
Onlineprodukt
Provläs
Wings 9 Textbook, Digital Wings 9 Textbook, Digital
Wings 9 Textbook, Digital
Utgivningsdatum 2017-08-10
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127448032
Onlineprodukt
Wings 9 Workbook Digital Wings 9 Workbook Digital
Wings 9 Workbook Digital
Utgivningsdatum 2017-08-10
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127448049
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Wings 9

Visa alla produkter (5 st)

Om Wings åk 9

Textbook

Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med.

I slutet av varje temaområde finns förslag på två examinationsuppgifter, ”Final Assignments”, där eleven får visa vad hen har lärt sig under arbetet med temat.

Workbook

I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas eleverna till att söka och kritiskt granska information på nätet.

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna hittar du bland annat metodiska tips, arbetsblad, planeringsblad, prov och facit. Planera temat tillsammans med dina elever med hjälp av Planning sheet.

Wings nya upplaga innehåller följande nyheter:

* Fler teman och nya texter
* Tydligt markerade texttyper
* Tydlig koppling mellan Textbook och Workbook
* Fokus på förmågor och färdigheter
* Strategier för att läsa, lyssna och samtala
* Examinationsuppgifter (Final Assignments)
* Ljudfiler och interaktiva övningar på webben

Kostnadsfritt extramaterial

Wings fortsätter på webben! Här hittar du bland annat ljudfiler och interaktiva övningar med omedelbar feedback. Du når extramaterialet här.

Digitalbok

Digitalboken innehåller bland annat inspelade texter och hörövningar.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Teman i Wings 9

* Love
* Crime and Punishment
* Life and Death
* English around the World