Wings åk 8

Nyreviderat basläromedel i engelska för årskurs 8 som utgår från individen. 

Teman i Wings 8: The Media, Health, The Environment, Animals, The USA. 

Tryckta läromedel

Wings 8 Textbook
Häftad 160 sidor. 2016-03-23. ISBN 9789127443358
149 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Wings 8 Workbook
Häftad 168 sidor. 2016-05-16. ISBN 9789127443365
139 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Wings 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 220 sidor. 2016-08-16. ISBN 9789127443372
349 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Wings 8 Textbook Digital
Onlineprodukt 160 sidor. 2016-08-08. ISBN 9789127446168
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Wings 8 Workbook Digital
Onlineprodukt 168 sidor. 2016-08-08. ISBN 9789127446175
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Wings 8

Visa alla produkter (5 st)

Kampanj på Wings!

Just nu erbjuder vi 10 % rabatt och en gratis lärarhandledning vid köp av nya Wings. Passa på att uppgradera din engelskundervisning! Läs mer om erbjudandet här.

Om Wings åk 8

Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. 

 

Textbook

Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i Workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på två examinationsuppgifter, Final Assignments, där eleven får visa vad den har lärt sig under arbetet med temat.

Eleverna får tillgång till inspelningarna av bokens texter samt hörövningarna via en kod i böckerna. De får även tillgång till dessa ljudfiler på nok.se/extramaterial.

Workbook

I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas eleverna till att söka och kritiskt granska information på nätet. I de interaktiva webbövningarna kan de träna på ordförråd, fraser samt grammatik och få omedelbar feedback.

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna hittar du bland annat metodiska tips, arbetsblad, prov och facit. Lärarhandledningen är webbaserad och licensen gäller för en lärare i 12 månader. Du får även tillgång till ljudfilerna under nok.se/extramaterial. Planera temat tillsammans med dina elever med hjälp av Planning sheet.

Kostnadsfritt extramaterial

Till Wings finns extramaterial med webbövningar som nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto.

I digitalböckerna ingår extramaterialet integrerat direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Wings är omarbetad och innehåller följande nyheter:

* Fler teman med nya texter
* Tydligt markerade texttyper
* Tydlig koppling mellan Textbook och Workbook
* Fokus på förmågor och färdigheter
* Examinationsuppgifter (Final Assignments)
* Ljudfiler och interaktiva övningar på webben

Teman i Wings 8

* The Media
* Health
* The Environment
* Animals
* The USA