Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel.

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Läs mer...
SOL NOVA Samhälle 7-9 SOL NOVA Samhälle 7-9
SOL NOVA Samhälle 7-9
Kommande

SOL NOVA Samhälle 7-9

Utkommer 15 augusti 2023

ISBN
9789127466098
Typ
Inbunden
Sidantal
488
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 SOL NOVA Samhälle 7
SOL NOVA Samhälle 7

Samhälle 7

Utkom 15 mars 2019

ISBN
9789127450226
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 SOL NOVA Samhälle 8
SOL NOVA Samhälle 8

Samhälle 8

Utkom 12 april 2021

ISBN
9789127450554
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 SOL NOVA Samhälle 9
SOL NOVA Samhälle 9

Samhälle 9

Utkom 22 juli 2022

ISBN
9789127453951
Typ
Häftad
Sidantal
148
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Samhälle 7 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Samhälle 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Samhälle 7 Lärarhandledning Webb

Utkom 1 september 2022

ISBN
9789127450233
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Samhälle 8 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Samhälle 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Kommande

Samhälle 8 Lärarhandledning Webb

Utkommer 31 augusti 2023

ISBN
9789127450585
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 Digital SOL NOVA Samhälle 7 Digital
SOL NOVA Samhälle 7 Digital
Onlineprodukt

Samhälle 7 Digital

Utkom 17 maj 2021

ISBN
9789127460829
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 Digital SOL NOVA Samhälle 8 Digital
SOL NOVA Samhälle 8 Digital
Onlineprodukt

Samhälle 8 Digital

Utkom 11 januari 2022

ISBN
9789127462182
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 Digital SOL NOVA Samhälle 9 Digital
SOL NOVA Samhälle 9 Digital
Onlineprodukt

Samhälle 9 Digital

Utkom 9 december 2022

ISBN
9789127453975
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital
Nyhet

SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital

Utkom 18 april 2023

ISBN
9789127465947
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital
Nyhet

SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital

Utkom 18 april 2023

ISBN
9789127465954
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital
Nyhet

SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital

Utkom 18 april 2023

ISBN
9789127465961
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Nyhet – tryckt och digitalt i ett paket!

Nu kan du beställa SOL NOVA som paket och få det digitala läromedlet inkluderat! Underlätta för dig själv och stötta dina elever genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

• Fler sätt att variera undervisningen
• Smarta verktyg och funktioner
• Alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe
• Inlämningsfunktion för alla uppgifter

Du kan söka statsbidrag för dessa läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

Lista med ISBN-nummer

SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1
SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1

Om SOL NOVA Samhälle

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om vad samhällskunskapsämnet handlar om och varför vi läser just samhällskunskap. Därefter följer områden som identitet, migration, mänskliga rättigheter samt media. Läromedlet avslutas med ett kapitel om lag och rätt.

Samhälle 8 innehåller bland annat kapitel om politiska system och ideologier, Sveriges statsskick och EU. Läromedlet avslutas med ett kapitel som förklarar hur arbetslivet fungerar och förändras. Eleverna får konsekvent utveckla sin käll- och sökkritiska förmåga samt förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Samhälle 9 inleds med ett kapitel som fördjupar elevernas kunskaper om hur samhällsfrågor analyseras. Därefter följer kapitel om samhällsekonomi och Sveriges välfärd – hur den är uppbyggd och fungerar. Eleverna får även blicka ut mot omvärlden för att få kunskaper om vår globaliserade värld och internationella samhällsfrågor.

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om vad samhällskunskapsämnet handlar om och varför vi läser just samhällskunskap. Därefter följer områden som identitet, migration, mänskliga rättigheter samt media. Läromedlet avslutas med ett kapitel om lag och rätt.

Samhälle 8 innehåller bland annat kapitel om politiska system och ideologier, Sveriges statsskick och EU. Läromedlet avslutas med ett kapitel som förklarar hur arbetslivet fungerar och förändras. Eleverna får konsekvent utveckla sin käll- och sökkritiska förmåga samt förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Samhälle 9 inleds med ett kapitel som fördjupar elevernas kunskaper om hur samhällsfrågor analyseras. Därefter följer kapitel om samhällsekonomi och Sveriges välfärd – hur den är uppbyggd och fungerar. Eleverna får även blicka ut mot omvärlden för att få kunskaper om vår globaliserade värld och internationella samhällsfrågor.

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA Samhälle

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Vad är SOL NOVA?

Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årkurs 7–9 som utgår från Lgr22.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

SOL NOVA Digital

Hela SOL NOVA finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. 7:orna och 8:orna Digital finns tillgängliga nu,9:orna kommer under våren 2023. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning är under utveckling.

Kostnadsfritt extramaterial

SOL NOVA fortsätter på webben! Här finns extramaterial till samtliga kapitel. Uppgifterna kan användas för att befästa elevernas kunskaper.

Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årkurs 7–9 som utgår från Lgr22.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

SOL NOVA Digital

Hela SOL NOVA finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. 7:orna och 8:orna Digital finns tillgängliga nu,9:orna kommer under våren 2023. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning är under utveckling.

Kostnadsfritt extramaterial

SOL NOVA fortsätter på webben! Här finns extramaterial till samtliga kapitel. Uppgifterna kan användas för att befästa elevernas kunskaper.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Läromedlet SOL NOVA

Läromedlet SOL NOVA

Det här är SOL NOVA – förläggarna tar oss igenom läromedlet.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Så jobbar du språkutvecklande i SO

Pär Sahlin, författare till SOL NOVA Samhälle, ger konkreta tips på hur du gör SO-undervisningen språkutvecklande.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet