Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel.

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Läs mer...
SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Samhälle 7 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465947
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465947
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Samhälle 8 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465954
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465954
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Samhälle 9 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465961
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465961
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7-9 SOL NOVA Samhälle 7-9
SOL NOVA Samhälle 7-9
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Samhälle 7-9

ISBN 9789127466098
Utkom 15 augusti 2023
ISBN
9789127466098
Typ
Inbunden
Sidantal
488
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 SOL NOVA Samhälle 7
SOL NOVA Samhälle 7
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 7

ISBN 9789127450226
Utkom 15 mars 2019
ISBN
9789127450226
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 SOL NOVA Samhälle 9
SOL NOVA Samhälle 9
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 9

ISBN 9789127453951
Utkom 22 juli 2022
ISBN
9789127453951
Typ
Häftad
Sidantal
148
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 SOL NOVA Samhälle 8
SOL NOVA Samhälle 8
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 8

ISBN 9789127450554
Utkom 12 april 2021
ISBN
9789127450554
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 Digital SOL NOVA Samhälle 7 Digital
SOL NOVA Samhälle 7 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 7 Digital

ISBN 9789127460829
Uppdateras löpande
ISBN
9789127460829
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 Digital SOL NOVA Samhälle 8 Digital
SOL NOVA Samhälle 8 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 8 Digital

ISBN 9789127462182
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462182
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 Digital SOL NOVA Samhälle 9 Digital
SOL NOVA Samhälle 9 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 9 Digital

ISBN 9789127453975
Uppdateras löpande
ISBN
9789127453975
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 7 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Samhälle 7 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Samhälle 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 7 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127450233
Uppdateras löpande
ISBN
9789127450233
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 8 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Samhälle 8 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Samhälle 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Samhälle 8 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127450585
Uppdateras löpande
ISBN
9789127450585
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Samhälle 9 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Samhälle 9 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Samhälle 9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel
Kommande

SOL NOVA Samhälle 9 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127453982
Utkommer 30 augusti 2024
ISBN
9789127453982
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.

Titlar i samma serie

SOL NOVA Bok + Digital NYHET!

Årskursböckerna finns nu även som paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad. Underlätta för dig själv och stötta dina elever genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

• Fler sätt att variera undervisningen
• Smarta verktyg och funktioner
• Alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe
• Inlämningsfunktion för alla uppgifter

Du kan söka statsbidrag för dessa läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

Lista med ISBN-nummer

SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1
SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1

Om SOL NOVA Samhälle

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om vad samhällskunskapsämnet handlar om och varför vi läser just samhällskunskap. Därefter följer områden som identitet, migration, mänskliga rättigheter samt media. Läromedlet avslutas med ett kapitel om lag och rätt.

Samhälle 8 innehåller bland annat kapitel om politiska system och ideologier, Sveriges statsskick och EU. Läromedlet avslutas med ett kapitel som förklarar hur arbetslivet fungerar och förändras. Eleverna får konsekvent utveckla sin käll- och sökkritiska förmåga samt förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Samhälle 9 inleds med ett kapitel som fördjupar elevernas kunskaper om hur samhällsfrågor analyseras. Därefter följer kapitel om samhällsekonomi och Sveriges välfärd – hur den är uppbyggd och fungerar. Eleverna får även blicka ut mot omvärlden för att få kunskaper om vår globaliserade värld och internationella samhällsfrågor.

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om vad samhällskunskapsämnet handlar om och varför vi läser just samhällskunskap. Därefter följer områden som identitet, migration, mänskliga rättigheter samt media. Läromedlet avslutas med ett kapitel om lag och rätt.

Samhälle 8 innehåller bland annat kapitel om politiska system och ideologier, Sveriges statsskick och EU. Läromedlet avslutas med ett kapitel som förklarar hur arbetslivet fungerar och förändras. Eleverna får konsekvent utveckla sin käll- och sökkritiska förmåga samt förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Samhälle 9 inleds med ett kapitel som fördjupar elevernas kunskaper om hur samhällsfrågor analyseras. Därefter följer kapitel om samhällsekonomi och Sveriges välfärd – hur den är uppbyggd och fungerar. Eleverna får även blicka ut mot omvärlden för att få kunskaper om vår globaliserade värld och internationella samhällsfrågor.

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA Samhälle

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

SOL NOVA – SO för alla elever

SOL NOVA är ett heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årskurs 7–9. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO-ämne.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Årsböcker, stadieböcker och digitalt

Med SOL NOVA finns stora valmöjligheter. SOL NOVA finns som tryckta årsböcker, stadieböcker och som heldigitalt läromedel. Dessutom ingår ett rikt digitalt extramaterial med uppgifter som kan användas för att befästa elevernas kunskaper, detta kan du använda gratis via nokportalen.se. SOL NOVA Digital kan du prova kostnadsfritt i 30 dagar.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Lärarhandledningar – så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

SOL NOVAs lärarhandledningar innehåller olika övningar och tips på hur du som lärare kan arbete språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Samtliga lärarhandledningar innhåller en generell introduktion som beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel på övningar. Till varje kapitel i läroboken finns olika typer av övningar, uppgifter och skrivmallar.

I "Introducera kapitlet" finns övningar som väcker elevernas intresse och som ger läraren en bild av klassens förkunskaper. I "Arbeta med kapitlet" finns förslag på olika typer av uppgifter som utvecklar elevernas ämneskunskaper. I "Avsluta kapitlet" finns en alternativ examinationsuppgift som kan vara ett stöd vid bedömning. Här kan du se en förhandsvisning med exempel ur lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna är webbaserade och licenserna gäller för en lärare i 12 månader.

SOL NOVA är ett heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årskurs 7–9. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO-ämne.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Årsböcker, stadieböcker och digitalt

Med SOL NOVA finns stora valmöjligheter. SOL NOVA finns som tryckta årsböcker, stadieböcker och som heldigitalt läromedel. Dessutom ingår ett rikt digitalt extramaterial med uppgifter som kan användas för att befästa elevernas kunskaper, detta kan du använda gratis via nokportalen.se. SOL NOVA Digital kan du prova kostnadsfritt i 30 dagar.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Lärarhandledningar – så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

SOL NOVAs lärarhandledningar innehåller olika övningar och tips på hur du som lärare kan arbete språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Samtliga lärarhandledningar innhåller en generell introduktion som beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel på övningar. Till varje kapitel i läroboken finns olika typer av övningar, uppgifter och skrivmallar.

I "Introducera kapitlet" finns övningar som väcker elevernas intresse och som ger läraren en bild av klassens förkunskaper. I "Arbeta med kapitlet" finns förslag på olika typer av uppgifter som utvecklar elevernas ämneskunskaper. I "Avsluta kapitlet" finns en alternativ examinationsuppgift som kan vara ett stöd vid bedömning. Här kan du se en förhandsvisning med exempel ur lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna är webbaserade och licenserna gäller för en lärare i 12 månader.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Det här är SOL NOVA 

Det här är SOL NOVA 

Det här är SOL NOVA – förläggarna tar oss igenom läromedlet.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Så jobbar du språkutvecklande i SO

Pär Sahlin, författare till SOL NOVA Samhälle, ger konkreta tips på hur du gör SO-undervisningen språkutvecklande.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Andra intressanta titlar