Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel i historia + jämställdhet = sant?

I SOL NOVA Historia har ett stort arbete gjorts för att skapa en bra jämvikt mellan män och kvinnor och olika perspektiv. Vi bad SOL NOVA-författaren Jakob Harknäs svara på några frågor om jämställdhet och läromedel.

Varför är det viktigt med en jämn fördelning mellan män och kvinnor i ett läromedel?

– För mig som författare handlar det främst om att ge en korrekt bild av historien, om ungefär hälften av befolkningen genom historien var män och den andra hälften kvinnor så behöver det återspeglas i läromedlet på något sätt. Det är också ett uppdrag som jag har som lärare eller läromedelsförfattare, läroplanen för skolan är tydlig med att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra undervisningen. Det handlar alltså om mer än att ha en jämställd klassrumsmiljö, även ämnets innehåll ska utformas utifrån detta perspektiv.

Jakob Harknäs, en av författarna till SOL NOVA Historia. Foto: Karin Alfredsson

Hur har ni arbetat med SOL NOVA för skapa en bra balans?

– Vi har lagt ner mycket arbete, bland annat på att läsa aktuell forskning som har kommit när det gäller kunskap om kvinnor och genus ur ett historiskt perspektiv. Vi har också varit noga med att skriva både om män och kvinnor (liksom även några HBTQIA+personer) genom historien, båda könen bör få ungefär lika stort utrymme för att spegla historiens människor.

Vad har ni stött på för utmaningar?

– Det har varit viktigt för oss att lyfta in kvinnor som verkligen har varit betydelsefulla eller på annat sätt kopplar till centrala delar av kursplanen. Vi har verkligen undvikit att kvotera in kvinnor för sakens skull, risken är stor att kvinnorna försvinner ut ur framtidens läromedel om man arbetar på det sättet. Vår förhoppning är att de flesta kvinnor i våra läromedel är här för att stanna, sida vid sida med männen. Vissa tidsperioder har krävt mer research än andra för att finna både männens och kvinnornas historia.

Hur kan läromedel bidra till att jämställdheten går framåt?

– Först och främst tror jag att det är viktigt att barn och ungdomar som läser historia får spegla sig i olika grupper av människor, både sådana grupper som de själva tillhör men också andra grupper. Historien är som en spegelbild som hjälper oss att förstå och tolka vår egen samtid. Samtidigt tror jag att vi ska undvika att tänka allt för instrumentellt när det gäller samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Det hindrar inte att jag tror att kunskap har ett värde i sig och kan hjälpa oss att bli klokare och ta goda beslut.


Några exempel:

– Vi har lagt ner mycket arbete, bland annat på att läsa aktuell forskning som har kommit när det gäller kunskap om kvinnor och genus ur ett historiskt perspektiv. Vi har också varit noga med att skriva både om män och kvinnor (liksom även några HBTQIA+personer) genom historien, båda könen bör få ungefär lika stort utrymme för att spegla historiens människor.

Vad har ni stött på för utmaningar?

– Det har varit viktigt för oss att lyfta in kvinnor som verkligen har varit betydelsefulla eller på annat sätt kopplar till centrala delar av kursplanen. Vi har verkligen undvikit att kvotera in kvinnor för sakens skull, risken är stor att kvinnorna försvinner ut ur framtidens läromedel om man arbetar på det sättet. Vår förhoppning är att de flesta kvinnor i våra läromedel är här för att stanna, sida vid sida med männen. Vissa tidsperioder har krävt mer research än andra för att finna både männens och kvinnornas historia.

Hur kan läromedel bidra till att jämställdheten går framåt?

– Först och främst tror jag att det är viktigt att barn och ungdomar som läser historia får spegla sig i olika grupper av människor, både sådana grupper som de själva tillhör men också andra grupper. Historien är som en spegelbild som hjälper oss att förstå och tolka vår egen samtid. Samtidigt tror jag att vi ska undvika att tänka allt för instrumentellt när det gäller samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Det hindrar inte att jag tror att kunskap har ett värde i sig och kan hjälpa oss att bli klokare och ta goda beslut.


Några exempel:

I kapitlet om den romerska antiken i SOL NOVA Historia 7 finns ett uppslag om livsvillkoren för kvinnor och män, slavar och andra grupper under den romerska antiken.
I kapitlet om den industriella revolutionen i SOL NOVA Historia 8 finns det ett Fokus på-uppslag om historiska källor. Där finns berättande text av Fredrika Bremer om unga flickors arbetssituation inom den amerikanska industrin från hennes reseskildring, samt samtida fotografier på arbetande pojkar och flickor av Lewis Hine.
I kapitlet om efterkrigstidens konflikter och utmaningar i SOL NOVA Historia 9 får eleverna läsa om Mahatma Gandhi och den kamp han förde samt om Indira Gandhi och Kongresspartiet som gjorde Indien till en sekulär stat.

SOL NOVA Historia

Finns nu även som Bok + Digital!

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra samhällen har förändrats genom historien. Läromedlet följer de långa utvecklingslinjerna i historien, till exempel makt, migration och levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser och personer samt många möjligheter att arbeta med dessa utifrån historiska källor och historiebruk.

Läs mer