Öva svenska

Språkträning för nyanlända ungdomar

Öva svenska1 och 2 vänder sig till nyanlända elever som precis börjat lära sig svenska.

Läs mer...
Öva svenska 1 Öva svenska 1
Öva svenska 1

Öva svenska 1

Utkom 1 september 2017

Isbn
9789127451254
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva svenska 2 Öva svenska 2
Öva svenska 2

Öva svenska 2

Utkom 30 januari 2018

Isbn
9789127451261
Typ
Häftad
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Öva svenska

Innehållet i böckerna har en långsam progression med många tillfällen för repetition. Materialet tar avstamp i alfabetet och bygger därefter upp elevens språk genom ord- och frasövningar. Även enkel grammatik presenteras i konkreta övningar. Många och detaljrika illustrationer hjälper eleven att konkretisera innehållet.

Serien består av två böcker och eleverna skriver direkt i boken, vilket underlättar för eleven att fokusera på språket och inlärningen. Öva svenska 2 tar vid där Öva svenska 1 slutar. Progressionen mellan böckerna är låg. Öva svenska gör det möjligt för eleverna att arbeta på egen hand och är framtaget för att fungera i klassrum som ofta förändras.

Tips!

Använd Öva svenska tillsammans med Fördel och Mål.

Digilär Sva för nyanlända

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen i förberedelseklass, språkintroduktion eller SFI. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär vi ut svenska. Läromedlet följer en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven möjlighet att träna sina kunskaper. Läs mer, prova och köp via Digilar.se!

Läs mer

Lär dig – Ord

Lär dig Ord är ett material i ordförståelse för nyanlända elever.
Genom boken tas elevernas kunskaper i modersmålet tillvara, vilket
gör att det är enkelt för elever med samma modersmål att samarbeta.

Läs mer

Lär dig – Läs

Lär dig Läs är ett läsförståelsematerial för nyanlända elever. Texterna
i boken finns på tre olika språkliga nivåer, vilket gör materialet tacksamt
att arbeta med i ett klassrum med stora språkliga nivåskillnader.

Läs mer