Öva svenska

Språkträning för nyanlända ungdomar

Sv. som andraspråk
4-6 7-9 Förberedelseklass Språkintro

Öva svenska1 och 2 vänder sig till nyanlända elever som precis börjat lära sig svenska.


Tryckta läromedel

Öva svenska 1 Öva svenska 1
Öva svenska 1
Utgivningsdatum 2017-09-01
80 Sidor
ISBN 9789127451254
Häftad
Provläs
Öva svenska 2 Öva svenska 2
Öva svenska 2
Utgivningsdatum 2018-01-30
72 Sidor
ISBN 9789127451261
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Öva svenska 1
Öva svenska 2

Om Öva svenska

Innehållet i böckerna har en långsam progression med många tillfällen för repetition. Materialet tar avstamp i alfabetet och bygger därefter upp elevens språk genom ord- och frasövningar. Även enkel grammatik presenteras i konkreta övningar. Många och detaljrika illustrationer hjälper eleven att konkretisera innehållet.

Serien består av två böcker och eleverna skriver direkt i boken, vilket underlättar för eleven att fokusera på språket och inlärningen. Öva svenska 2 tar vid där Öva svenska 1 slutar. Progressionen mellan böckerna är låg. Öva svenska gör det möjligt för eleverna att arbeta på egen hand och är framtaget för att fungera i klassrum som ofta förändras.

Tips!

Använd Öva svenska tillsammans med Fördel och Mål.