Lär dig - Ord

Ordförståelse som utvecklar vardagsspråket

Sv. som andraspråk
7-9 Förberedelseklass GY Språkintro

Lär dig Ord är ett material i ordförståelse för nyanlända elever.
Genom boken tas elevernas kunskaper i modersmålet tillvara, vilket
gör att det är enkelt för elever med samma modersmål att samarbeta.


Tryckta läromedel

Lär dig - Ord Lär dig - Ord
Lär dig - Ord
Utgivningsdatum 2017-10-26
96 Sidor
ISBN 9789127448179
Inbunden
Provläs

Om Lär dig – Ord

I Lär dig – Ord får eleverna arbeta med att bygga ut sitt basordförråd i svenska, hela tiden i anslutning till sitt modersmål. Det sker genom språkövningar där svenska ord och begrepp kopplas till bilder, för att sedan knytas an till vad ordet heter på modersmålet.

Orden presenteras inom olika sammanhållande teman. När eleven byggt upp basordbanken inom ett tema ökar progressionen och orden kopplas till enklare kontexter i läs- och skrivuppgifter.

Lär dig – Ord kan du arbeta med tillsammans med Lär dig – Läs om du vill. Båda materialen utgår från samma teman och även personerna Selam, Mikael, Elsa och Jonas återkommer.