Lär dig - Läs

Läsförståelse på tre nivåer

Sv. som andraspråk
7-9 Förberedelseklass GY Språkintro

Lär dig Läs är ett läsförståelsematerial för nyanlända elever. Texterna
i boken finns på tre olika språkliga nivåer, vilket gör materialet tacksamt
att arbeta med i ett klassrum med stora språkliga nivåskillnader.


Tryckta läromedel

Lär dig - Läs Lär dig - Läs
Lär dig - Läs
Utgivningsdatum 2017-04-21
104 Sidor
ISBN 9789127448162
Inbunden
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Lär dig läs

Om Lär dig – Läs

Lär dig – Läs består av korta texter med tillhörande läsförståelseuppgifter. Texterna handlar om ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas. Texterna är indelade i olika teman, till exempel Min bostad, Min familj, Naturen osv.

Inom varje tema finns tre texter på tre olika svårighetsnivåer. På nivå 1 består texten av korta huvudsatser och ordförrådet är mycket enkelt. På nivå 2 och 3 ökar den språkliga svårighetsgraden successivt. Texterna byggs ut med mer information och den språkliga komplexiteten ökar.

Materialets upplägg ger dig som lärare stora möjligheter att arbeta med läsförståelse i grupper där den språkliga nivån skiljer sig mycket åt mellan eleverna. I och med att textinnehållet i grunden är detsamma, så kan till exempel eleverna diskutera texten och lära av varandra, utifrån den nivå de befinner sig på.


Kostnadsfritt extramaterial

Lär dig - Läs fortsätter på webben! Här finns det extramaterial i form av undervisningstips och samtliga texter inlästa. Till varje tema finns det ordlistor där de svenska orden är översatta till arabiska, persiska, tigrinja, engelska och somaliska.