Lär dig - Läs

Lär dig Läs ingår i Lär dig-serien som är ett läromedel för nyanlända elever. Serien bygger grunden till elevens vardagsspråk från två håll, genom läs- och ordförståelse i texter och uppgifter.

Just nu får du en julrabatt på 20 % på Lär dig - Läs. Rabatten dras av på fakturan som du får efter att du lagt beställningen här på nok.se. Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-12-15.

Tryckta läromedel

Lär dig - Läs
Inbunden 104 sidor. 2017-04-21. ISBN 9789127448162
149 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Lär dig läs

Om Lär dig

I de två böckerna Ord och Läs möter vi ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas i deras vardag. Genom deras upplevelser arbetar eleven med språket genom läs- och ordförståelse. Båda böckerna delas in i teman: Min bostad, Min familj och Naturen, och eleven får bekanta sig med språket i en naturlig kontext.

Ord - bygger basordförrådet

Eleven bygger upp sitt basordförråd inom temat genom språkövningar där ord och begrepp kopplas till bilder. Ord och begrepp sätts även in i en kontext, som till exempel enklare texter.

Läs - lästräning på tre svårighetsgrader

Läs består av korta texter. Inom varje tema finns samma text på tre olika svårighetsnivåer där textlängd och grammatiken byggs på. Därmed kan hela klassen arbeta med samma textinnehåll, samtidigt som språknivån anpassas för varje enskild elev. Alla texter finns även inlästa och har tillhörande läsförståelseuppgifter.

Ordlistor

Läs finns ordlistor kopplade till varje tema där de svenska orden är översatta till språken arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.

Digitalt material

Under Extramaterial finns:
* Inlästa texter
* Ordlistor
* Undervisningstips till läraren