Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klara texten!

Texttyper och övningar för sfi kurs C och D

Klara texten! är ett tydligt genrepedagogiskt läromedel som ger dina elever strategier och vektyg för att kunna läsa, förstå och skriva egna texttyper som till exempel mejl, insändare, cv:n och dikter. Ett modernt läromedel som eleven enkelt kan arbeta med på egen hand!

Läs mer...
Klara texten! C Klara texten! C
Klara texten! C

Klara texten! C

ISBN 9789127434622
Utkom 5 mars 2014
ISBN
9789127434622
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara texten! D Klara texten! D
Klara texten! D

Klara texten! D

ISBN 9789127434639
Utkom 29 april 2014
ISBN
9789127434639
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Klara texten!

Genom att arbeta med olika texttyper ökar kunskapen och förståelsen för textstruktur och språkliga nyanser. Det lägger grunden för eleven att själv producera texter för olika mottagare.

Texttyper för vardagliga situationer

Klara texten! är baserad på genrepedagogik, där eleverna lär sig att särskilja vanligt förekommande texter och ges verktyg för att skriva och förstå texttyper som melj, insändare, dikter och skönlitteratur.

Tydlig arbetsgång

Kapitlen förljer en enhetlig struktur vilker gör det enkelt att följa arbetet genom boken. Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och börjar med en mönstertext som analyseras och ger eleven kunskap om det typiska i struktur och språk. Därefter arbetar eleverna själva med texterna och kapitlen avslutas med skrivövningar, både i grupp och individuellt. 

Kurs C och Kurs D

Klara texten! består av två läroböcker, Kurs C och D. I boken för kurs C tränar eleverna på enkla meddelanden som mejl, notiser och annonser. Boken för kurs D innehåller allt från arbetsansökningar till noveller och dikter. Båda läroböckerna är anpassade efter kunskapskraven för respektive kurs.

Elevens handbok - lärarens stöd

I slutet av varje bok finns ett text och en lärarguide md förslag på lektionsgenomgångar och extra arbetsuppgifter. Här finns även ett resonemang kring bedömning av texter med en matris som utgångspunkt.

Klara texten kortfattat:

* Tränar texttyper
* Tydlig genrepedagogik
* Olika texters struktur & språk förklaras
* Tydlig arbetsgång för elev & lärare
* Lärarguide i boken
* Tydligt bedömningsresonemang
* Sfi kurs C & D
* Nybörjare med studievana

Provläs Klara texten! kurs C här!

Genom att arbeta med olika texttyper ökar kunskapen och förståelsen för textstruktur och språkliga nyanser. Det lägger grunden för eleven att själv producera texter för olika mottagare.

Texttyper för vardagliga situationer

Klara texten! är baserad på genrepedagogik, där eleverna lär sig att särskilja vanligt förekommande texter och ges verktyg för att skriva och förstå texttyper som melj, insändare, dikter och skönlitteratur.

Tydlig arbetsgång

Kapitlen förljer en enhetlig struktur vilker gör det enkelt att följa arbetet genom boken. Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och börjar med en mönstertext som analyseras och ger eleven kunskap om det typiska i struktur och språk. Därefter arbetar eleverna själva med texterna och kapitlen avslutas med skrivövningar, både i grupp och individuellt. 

Kurs C och Kurs D

Klara texten! består av två läroböcker, Kurs C och D. I boken för kurs C tränar eleverna på enkla meddelanden som mejl, notiser och annonser. Boken för kurs D innehåller allt från arbetsansökningar till noveller och dikter. Båda läroböckerna är anpassade efter kunskapskraven för respektive kurs.

Elevens handbok - lärarens stöd

I slutet av varje bok finns ett text och en lärarguide md förslag på lektionsgenomgångar och extra arbetsuppgifter. Här finns även ett resonemang kring bedömning av texter med en matris som utgångspunkt.

Klara texten kortfattat:

* Tränar texttyper
* Tydlig genrepedagogik
* Olika texters struktur & språk förklaras
* Tydlig arbetsgång för elev & lärare
* Lärarguide i boken
* Tydligt bedömningsresonemang
* Sfi kurs C & D
* Nybörjare med studievana

Provläs Klara texten! kurs C här!

I Klara texten får dina elever lära sig att skriva allt från enkla meddelanden och mejl, till insändare, arbetsansökan och dikter.