Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gilla svenska kurs D

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs D och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

Läs mer...
Gilla svenska D Elevbok Gilla svenska D Elevbok
Gilla svenska D Elevbok

Gilla svenska D Elevbok

Utkom 19 mars 2021

ISBN
9789127458772
Typ
Häftad
Sidantal
232
Du har nått den maximala köpsumman.
Gilla svenska sfi kurs D Digital Gilla svenska sfi kurs D Digital
Gilla svenska sfi kurs D Digital
Onlineprodukt

Gilla svenska sfi kurs D Digital

Utkom 10 december 2021

ISBN
9789127459847
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Gilla svenska D Paket Bok+Digital Gilla svenska D Paket Bok+Digital
Gilla svenska D Paket Bok+Digital

Gilla svenska D Paket Bok+Digital

Utkom 28 april 2023

ISBN
9789127466050
Du har nått den maximala köpsumman.
Gilla svenska D Lärarhandledning Webb Gilla svenska D Lärarhandledning Webb
Gilla svenska D Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Gilla svenska D Lärarhandledning Webb

Utkom 10 september 2021

ISBN
9789127458819
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Gilla svenska

Andra intressanta titlar

Om Gilla svenska

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Elevboken består av 8 omfattande kapitel med arbets- och samhällsrelaterade teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion samt muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsning och egna reflektioner

I Gilla svenska D får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. Till varje text hör i kurs D även reflektionsuppgifter som hjälper eleverna att förstå texten på djupet. Smtalsfrågorna inspirerar till egna reflektioner och vidare diskussion med andra.

I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:
* en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
* en text på lite högre nivå som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Utmaning utanför klassrummet

I varje kapitel finns det språkliga uppdrag som eleven ska genomföra utanför skolan. Uppdragen inspirerar eleverna till att ta med en del av sin egen verklighet in i klassrummet. Syftet är också att uppmana eleverna att använda sina språkkunskaper utanför klassrummet.

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar på elevwebben, till  exempel uttalsövningar och grammatik- och ordkunskapsövningar.

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska D hör en webbaserad lärarhandledning med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar och bedömningsmatriser. Alla ljudfiler, filmer och webbövningar finns samlade här. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska D som digitalbok.

Kostnadsfritt extramaterial

Till både den tryckta boken ingår berikat material som filmade samtal, uttalsövningar, extra hörövningar, facit samt grammatik- och ordkunskapsövningar. Extramaterialet publiceras löpande och beräknas vara komplett vt-21.

Lärarhandledning

Till den webbaserade lärarhandledningen finns kopieringsunderlag, ljudfiler, filmer och webbövningar. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska D som digitalbok.

För första gången, sedan jag blev lärare 1996, kan jag tänka mig att verkligen följa och använda ett läromedel. (…) När jag använder Gilla Svenska vet jag att mina elever får med sig allt som de behöver.

Malin Fahlborg, sfi-lärare

Den är väl strukturerad med ett meningsfullt innehåll som kan ge deltagarna en god stöttning till att nå ett funktionellt språk. Helhetsbetyg 4/5.

BTJ-häftet nr 10, 2021

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Elevboken består av 8 omfattande kapitel med arbets- och samhällsrelaterade teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion samt muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsning och egna reflektioner

I Gilla svenska D får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. Till varje text hör i kurs D även reflektionsuppgifter som hjälper eleverna att förstå texten på djupet. Smtalsfrågorna inspirerar till egna reflektioner och vidare diskussion med andra.

I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:
* en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
* en text på lite högre nivå som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Utmaning utanför klassrummet

I varje kapitel finns det språkliga uppdrag som eleven ska genomföra utanför skolan. Uppdragen inspirerar eleverna till att ta med en del av sin egen verklighet in i klassrummet. Syftet är också att uppmana eleverna att använda sina språkkunskaper utanför klassrummet.

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar på elevwebben, till  exempel uttalsövningar och grammatik- och ordkunskapsövningar.

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska D hör en webbaserad lärarhandledning med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar och bedömningsmatriser. Alla ljudfiler, filmer och webbövningar finns samlade här. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska D som digitalbok.

Kostnadsfritt extramaterial

Till både den tryckta boken ingår berikat material som filmade samtal, uttalsövningar, extra hörövningar, facit samt grammatik- och ordkunskapsövningar. Extramaterialet publiceras löpande och beräknas vara komplett vt-21.

Lärarhandledning

Till den webbaserade lärarhandledningen finns kopieringsunderlag, ljudfiler, filmer och webbövningar. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska D som digitalbok.

För första gången, sedan jag blev lärare 1996, kan jag tänka mig att verkligen följa och använda ett läromedel. (…) När jag använder Gilla Svenska vet jag att mina elever får med sig allt som de behöver.

Malin Fahlborg, sfi-lärare

Den är väl strukturerad med ett meningsfullt innehåll som kan ge deltagarna en god stöttning till att nå ett funktionellt språk. Helhetsbetyg 4/5.

BTJ-häftet nr 10, 2021

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Läromedelsförfattaren Caroline Croona berättar om arbetet med Gilla svenska. Vi får veta hur serien är anpassad för vuxna elever och hur det fungerar vid ett kontinuerligt intag. Dessutom berättar Caroline om Gilla svenska Digital – ett heldigitalt och komplett läromedel för sfi.

Läromedelsförfattaren Caroline Croona berättar om arbetet med Gilla svenska. Vi får veta hur serien är anpassad för vuxna elever och hur det fungerar vid ett kontinuerligt intag. Dessutom berättar Caroline om Gilla svenska Digital – ett heldigitalt och komplett läromedel för sfi.

Gilla svenska D affisch

Beställ