Ingrid Lane

Ingrid Lane är redaktör och läromedelsförfattare med en lång erfarenhet av både svenska som andraspråk och engelska. Hon är författare till bland annat sfi-övningsboken Framåt C.

Framåt Framåt C

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs A-C inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Med Framåt får eleverna möjlighet till läs-­ och skrivinlärning och de utvecklar ett fungerande vardagsspråk samtidigt som de får en inblick i det svenska samhället.

Mer info