Ingrid Lane

Ingrid Lane är redaktör och läromedelsförfattare med en lång erfarenhet av både svenska som andraspråk och engelska. Hon är författare till bland annat sfi-övningsboken Framåt C.

Framåt C

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. 

Läs mer