Ulrika Dahl

Ulrika Dahl har lång erfarenhet som språkpedagog och arbetar sedan 2015 som undervisningsråd för nyanländas lärande på Skolverket.

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9

Med Fördel kan eleverna lära sig vardagsspråket och samtidigt utveckla sitt skolspråk. Innehållet kopplas till flera skolämnen och erbjuder flexibilitet för klassrum i ständig förändring med texter och övningar på olika språknivåer.

Läs mer