Ulrika Dahl

Ulrika Dahl har lång erfarenhet som språkpedagog och arbetar sedan 2015 som undervisningsråd för nyanländas lärande på Skolverket.

Fördel SVA för nyanlända Fördel SVA för nyanlända åk 7-9

Fördel är ett läromedel för nyanlända ungdomar på högstadiet och språkintroduktion som läser svenska som andraspråk. Läromedlet består av både textbok, övningsbok och lärarhandledning som möjliggör utveckling på flera oika nivåer samtidigt. Har en koppling till olika skolämnen och innehåller texter i olika genrer.

 

Mer info