Anna Kaya

Anna Kaya är grundskollärare i svenska och SO för årskurs 1–7. År 2012 tilldelades hon Svenska Akademiens svensklärarpris för att hon ”genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”.

Kombinerat med läraryrket arbetar Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet, med särskilt ansvar att vara resurs via webb och social medier. Uppdraget innebär en daglig kontakt med lärare i svenska som andraspråk och skolledare över hela landet.