Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Kaya

Anna Kaya är grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och so och har 20 års erfarenhet av att undervisa i ämnet svenska som andraspråk.

Sedan 2012 arbetar Anna deltid som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon arbetar även 50 procent i Sollentuna kommun, dels som lärare i förberedelseklass, dels som sva-utvecklare på kommunnivå.

Titlar av Anna Kaya