Läskompetens - lässtrategier för gymnasiets svenskkurser

Ingår i Inputserien

Läskompetens fungerar som en praktisk språngbräda till det egna klassrummet för dig som vill arbeta utifrån den senaste forskningen om läsförståelse. Genom att knyta samman teori och praktik visar boken hur du kan arbeta med lässtrategier i svenskundervisningen.

Tryckta läromedel

Input Läskompetens
Häftad 222 sidor. 2016-08-18. ISBN 9789127445581
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Input Läskompetens

Om Läskompetens

Boken utgår huvudsakligen ifrån den reciproka modellen för läsundervisning. Strategierna att förutspå, att ställa frågor, att reda ut och att sammanfatta utgör därmed centrala delar i boken. Men du får också en teoretisk grund och praktiska exempel på hur du kan arbeta med gemensam läsning och med digital läskompetens i klassrummet. Inte minst får du inspiration och verktyg för att få dina elever att utveckla sin metakognitiva förmåga och lära sig att kontrollera sin egen läsförståelse.

Författaren och läraren Åsa Edenfeldt knyter samman teori och praktik, och visar genom konkreta och inspirerande klassrumsexempel hur du kan arbeta med lässtrategier i svenskundervisningen.

Läskompetens riktar sig i första hand till dig som arbetar som svensklärare på gymnasiet. Klassrumsexemplen utgår ifrån kurserna Svenska 1, 2 och 3, men även du som arbetar som svensklärare på andra stadier kommer att finna mycket inspiration till din undervisning.

Du får exempel på hur du kan:
* Undervisa i lässtrategierna att förutspå, att ställa frågor, att reda ut och att sammanfatta
* Arbeta med läsning av såväl skönlitterära texter som faktatexter
* Stötta eleverna att utveckla sin digitala läskompetens
* Organisera gemensam läsning i klassrummet
* Arbeta med att utveckla dina eleverna metakognitiva förmåga