Bedömning av elevtext - enligt Lgr11 och Lgy11

Ingår i Inputserien

Bedömning av elevtext ger svenskläraren konkreta verktyg för att analysera och bedöma sina elevers texter. Analysen är nödvändig både för att kunna hjälpa eleven att utvecklas och för att åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning. Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning.

Tryckta läromedel

Input Bedömning av elevtext - enligt Lgr11 o Lgy11
Häftad 172 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127442146
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare