Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

- ett specialpedagogiskt perspektiv

Hur ser vi till att alla som studerar i vuxen ålder får en chans att lyckas i sina studier? Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla studenter, med eller utan diagnos. Handboken vänder sig till lärare, skolledare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och verksamma inom sfi, folkhögskola, yrkeshögskola och andra former av vuxenutbildning.

Läs mer...
Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning
Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

ISBN 9789127829121
Utkom 7 maj 2021
ISBN
9789127829121
Typ
Häftad
Sidantal
220
Du har nått den maximala köpsumman.

I en grupp vuxenstuderande kan det finnas personer med annat modersmål än svenska, med språkliga sårbarheter eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller adhd. Handboken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning ger en bild av hur de kan uppleva sin studievardag och visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla, med eller utan diagnos.

Tydliggörande pedagogik kan handla om att ge tydliga svar på viktiga frågor, som vad eleverna ska göra, hur, när och med vem. Det kan också handla om att intryckssanera klassrum och andra miljöer, visualisera viktiga begrepp, strukturera lektioner på ett tydligt sätt och erbjuda rätt hjälpmedel. Många av de metoder som presenteras i boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning är lätta att komma igång med och fungerar på generell nivå, med en enskild grupp eller med alla studerande på en skola. Andra kan ta mer tid att implementera men ge stor utdelning på sikt och göra betydande skillnad i de studerandes liv.

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning är en praktisk handbok som vänder sig till lärare, skolledare/rektorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och alla andra som är verksamma inom sfi, folkhögskola, yrkeshögskola och andra former av vuxenutbildning.

Sagt om boken: 

Något av det mest fantastiska att vara med om som lärare är att lyckas anpassa undervisningen så att det plötsligt lossnar för någon som haft det svårt – och för alla andra. Sådant sker aldrig av sig självt. Det kräver tid och möjlighet att pröva och pröva igen. Det kräver kunskap och knep. Och den varan har den här boken gott om!
GUSTAV FRIDOLIN, folkhögskollärare

Begriplig, hanterbar och meningsfull är ord som beskriver metoden såväl som boken. Författarna lyckas balansera perfekt mellan teorier och det konkreta. Tydliggörande pedagogik kan jag direkt använda i mitt arbete med elever i behov av stöd. Äntligen en konkret bok som vänder sig direkt till vuxenutbildningen!
SUSANNA MESHESHA, specialpedagog och utbildningsledare

I en grupp vuxenstuderande kan det finnas personer med annat modersmål än svenska, med språkliga sårbarheter eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller adhd. Handboken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning ger en bild av hur de kan uppleva sin studievardag och visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla, med eller utan diagnos.

Tydliggörande pedagogik kan handla om att ge tydliga svar på viktiga frågor, som vad eleverna ska göra, hur, när och med vem. Det kan också handla om att intryckssanera klassrum och andra miljöer, visualisera viktiga begrepp, strukturera lektioner på ett tydligt sätt och erbjuda rätt hjälpmedel. Många av de metoder som presenteras i boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning är lätta att komma igång med och fungerar på generell nivå, med en enskild grupp eller med alla studerande på en skola. Andra kan ta mer tid att implementera men ge stor utdelning på sikt och göra betydande skillnad i de studerandes liv.

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning är en praktisk handbok som vänder sig till lärare, skolledare/rektorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och alla andra som är verksamma inom sfi, folkhögskola, yrkeshögskola och andra former av vuxenutbildning.

Sagt om boken: 

Något av det mest fantastiska att vara med om som lärare är att lyckas anpassa undervisningen så att det plötsligt lossnar för någon som haft det svårt – och för alla andra. Sådant sker aldrig av sig självt. Det kräver tid och möjlighet att pröva och pröva igen. Det kräver kunskap och knep. Och den varan har den här boken gott om!
GUSTAV FRIDOLIN, folkhögskollärare

Begriplig, hanterbar och meningsfull är ord som beskriver metoden såväl som boken. Författarna lyckas balansera perfekt mellan teorier och det konkreta. Tydliggörande pedagogik kan jag direkt använda i mitt arbete med elever i behov av stöd. Äntligen en konkret bok som vänder sig direkt till vuxenutbildningen!
SUSANNA MESHESHA, specialpedagog och utbildningsledare

Det är en mycket bra och konkret bok som ger möjlighet att bemöta vuxenstuderande med annat modersmål än svenska, med språkbarriärer eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis autism eller adhd. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 14, 2021

Andra titlar inom tydliggörande pedagogik

Andra titlar inom tydliggörande pedagogik

Autism och ADHD i skolan

I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan  och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen.  Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.

Läs mer

Autism och ADHD i fritidshemmet

Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet.

Läs mer

Autism och ADHD i gymnasiet

Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Handboken vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.

Läs mer

Få familjen att funka

Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför. Boken visar hur tillvaron kan visualiseras med hjälp av praktiska hjälpmedel såsom veckoscheman, checklistor och tydliga steg-för-steg-instruktioner. Allt för att göra vardagen mer hanterbar och harmonisk för både dig och ditt barn. 

Läs mer

Tydliggörande pedagogik i förskolan

I Tydliggörande pedagogik i förskolan fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen.

Läs mer