Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tofsingarna

Miljöarbete i förskolan

Detta är ett kreativt material som tränar barnens fantasi och föreställningsförmåga samt ger olika perspektiv på hållbar utveckling. I och med Lpfö 18 har förskolorna fått i uppdrag att jobba med att skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer...
Tofsingarna Tofsingarna
Tofsingarna

Tofsingarna

Utkom 20 januari 2020

ISBN
9789127456334
Sidantal
88
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Tofsingarna

Boken består av tio resor där barnen får lära sig mer om papper, glas, metall, plast, farligt avfall, kompost, återbruk och globalt miljöperspektiv.

I varje resa får du och barnen möta trollet Snofsan och hennes kompisar, Tofsingarna i Trollskogen. Resan inleds med uppvärmning och fortsätter sedan med ett dramaäventyr, ett uppdrag och ett reflekterande samtal. En skapande aktivitet som knyter an till resans fokus avslutar kapitlet. I boken finns kopieringsunderlag i form av bland annat brev, uppdrag, symboler och diplom.

 

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Lpfö18

Min förhoppning är att Tofsingarna ska ge inspiration och nya idéer till alla som vill ge barnen möjlighet att bli riktiga miljöhjältar med ett stort hjärta för sin natur och sin omvärld.

Magdalena T Granholm

Tofsingarna är ett komplett redskap för förskolepedagoger med syfte att engagera barnen för naturen, miljömedvetenhet och hållbar utveckling. (...) ett lustfyllt sätt att nå syftet i en förskolegrupp.

BTJ

Boken består av tio resor där barnen får lära sig mer om papper, glas, metall, plast, farligt avfall, kompost, återbruk och globalt miljöperspektiv.

I varje resa får du och barnen möta trollet Snofsan och hennes kompisar, Tofsingarna i Trollskogen. Resan inleds med uppvärmning och fortsätter sedan med ett dramaäventyr, ett uppdrag och ett reflekterande samtal. En skapande aktivitet som knyter an till resans fokus avslutar kapitlet. I boken finns kopieringsunderlag i form av bland annat brev, uppdrag, symboler och diplom.

 

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Lpfö18

Min förhoppning är att Tofsingarna ska ge inspiration och nya idéer till alla som vill ge barnen möjlighet att bli riktiga miljöhjältar med ett stort hjärta för sin natur och sin omvärld.

Magdalena T Granholm

Tofsingarna är ett komplett redskap för förskolepedagoger med syfte att engagera barnen för naturen, miljömedvetenhet och hållbar utveckling. (...) ett lustfyllt sätt att nå syftet i en förskolegrupp.

BTJ