Magdalena T Granholm

Magdalena T Granholm är auktoriserad dramapedagog och författare. Magdalena har lång erfarenhet av att arbeta med barn och drama och driver sedan år 1991 Teater & Dramaskolan i Stockholm.