På genusäventyr

Metodbok för drama och genus i förskolan

Lärarlitteratur Social utveckling

Tips på hur du kan arbeta med genus i förskolan på ett kreativt sätt.

Tryckta läromedel

Förskoleserien På genusäventyr Förskoleserien På genusäventyr
Förskoleserien På genusäventyr
Utgiven: 2007-08-15
80 Sidor
ISBN 9789127408913
Övrigt
259 kr
Provläs

Om På genusäventyr

En metodbok för drama och genus i förskolan. Genom lek och improvisation i spännande och fantasifulla äventyr får barnen på ett roligt och lekfullt sätt över inlevelseförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga med ett genusmedvetet synsätt.