På genusäventyr

Metodbok för drama och genus i förskolan

Tips på hur du kan arbeta med genus i förskolan på ett kreativt sätt.

Tryckta läromedel

Förskoleserien På genusäventyr
Övrigt 80 sidor. 2007-08-15. ISBN 9789127408913
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om På genusäventyr

En metodbok för drama och genus i förskolan. Genom lek och improvisation i spännande och fantasifulla äventyr får barnen på ett roligt och lekfullt sätt över inlevelseförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga med ett genusmedvetet synsätt.