Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande

Att leka med språket är en naturlig del av barnens liv. Detta ska vi ta vara på och stötta.

Läs mer...
Förskoleserien Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande Förskoleserien Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande
Förskoleserien Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande

Förskoleserien Språkarbeta - Systematiskt, lekfullt och utforskande

ISBN 9789127458734
Utkom 12 augusti 2020
ISBN
9789127458734
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Språkarbeta

Barn lär i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, utan också genom att ta vara på de möjligheter som finns i barnens vardag på förskolan.

Pedagogerna behöver ha kunskap om hur barn lär sig språket för att kunna se till att barnen får lyckas och samtidigt får de utmaningar de behöver.

Ur innehållet:

* Systematiskt språkarbete
Utforskande skrivning
Att arbeta med ord, begrepp och berättelser
Litteratur som ingång till språket

Genomgående i boken finns exempel från verksamheten och diskussionsfrågor för arbetslaget.

Upplägget är föredömligt och bör inspirera personal av alla kategorier att gemensamt hålla den språkliga fanan högt. Helhetsbetyg 5/5

BTJ-häftet nr 20, 2020

Barn lär i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, utan också genom att ta vara på de möjligheter som finns i barnens vardag på förskolan.

Pedagogerna behöver ha kunskap om hur barn lär sig språket för att kunna se till att barnen får lyckas och samtidigt får de utmaningar de behöver.

Ur innehållet:

* Systematiskt språkarbete
Utforskande skrivning
Att arbeta med ord, begrepp och berättelser
Litteratur som ingång till språket

Genomgående i boken finns exempel från verksamheten och diskussionsfrågor för arbetslaget.

Upplägget är föredömligt och bör inspirera personal av alla kategorier att gemensamt hålla den språkliga fanan högt. Helhetsbetyg 5/5

BTJ-häftet nr 20, 2020