Skills åk 5

The adventure begins with Skills!

Engelska
4-6

Skills är ett helt nytt läromedel i engelska för mellanstadiet. Det är ett roligt och motiverande material som steg för steg hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills.


Tryckta läromedel

Skills Elevfacit åk 5 (5-pack) Skills Elevfacit åk 5 (5-pack)
Skills Elevfacit åk 5 (5-pack) Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-15
18 Sidor
ISBN 9789127454927
Häftad
Skills Teacher's guide åk 5 inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd Skills Teacher's guide åk 5 inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd
Skills Teacher's guide åk 5 inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-25
230 Sidor
ISBN 9789127454903
Skills Textbook åk 5 Skills Textbook åk 5
Skills Textbook åk 5 Nyhet
Utgivningsdatum 2019-05-17
120 Sidor
ISBN 9789127454910
Häftad
Provläs
Skills Workbook åk 5 inkl elevwebb Skills Workbook åk 5 inkl elevwebb
Skills Workbook åk 5 inkl elevwebb Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-15
120 Sidor
ISBN 9789127454897
Häftad

Kostnadsfritt extramaterial

Skills 5

Om Skills för åk 5

Skills möter eleverna en spännande sammanhängande berättelse som underhåller eleverna och låter dem utveckla sin läsförståelse. Utöver den skönlitterära berättelsen får eleverna läsa intresseväckande fakta om den engelsktalande världen, personer och platser. Självklart ingår interaktionsövningar i varje kapitel.

Skills lyfter fram grammatiken och låter den synas och bli den naturlig del i varje kapitel. Grammatik och bildordlistor bygger upp elevernas ordförråd och språkliga kompetens. Med Skills får eleverna dessutom lära sig att skriva texter i olika texttyper. De får stöttning i form av modelltexter, modellfraser, gemensamt skrivande, grafiska strukturer och ett tydligt pedagogiskt upplägg. De tränas också att presentera sina texter muntligt. Till detta arbete finns även hörövningar som hör ihop med modelltexten.

Så här arbetar du med Skills

I Skills arbetar du med en metodisk och återkommande arbetsgång.

Introduction

Varje arbetsområde, Unit, inleds med en genomgång och en  förförståelse. Introduktionen skapar förförståelse och ger inspiration inför kommande arbete.

Chapters

Efter introduktionen följer tre kapitel som bygger upp ordförråd,  grammatik och förkunskaper inför det avslutande avsnittet i en Unit.

Writing skills

Slutligen sker arbetet utifrån cirkelmodellen. Eleverna får då läsa, skriva, presentera och lyssna på texter i en viss texttyp.

Äntligen kan man arbeta med cirkelmodellen i engelska!

Till varje årskurs i Skills finns:

* Textbook
* Workbook, webbövningar och ljudfiler ingår
* Teacher's guide, lärarwebb ingår
* Facit till Workbook

Textbook åk 5

I Skills Textbook möter eleverna:

Vega’s adventure – en sammanhängande berättelse om Vega och hennes bror som får vara med om spännande äventyr i Nordamerika och Karibien. De hjälper bland annat en havsköldpadda på Hawaii, de besöker ett sugar schack i Kanada och de är med om the Easter parade på Jamaica.
Fabulous Facts – intresseväckande faktatexter
Get talking – dialoger och rim
Goodie bag – ord, fraser och grammatik
Writing skills – exempeltexter för att arbeta enligt cirkelmodellen

Workbook

Skills Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att träna på interaktion och tal.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, grafiska strukturer och vägledande checklistor. 

Teacher's Guide

I Teacher's Guide finns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförståelse, gemensamt bearbeta texterna samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. En stegvis handledning hjälper läraren med cirkelmodellens fyra steg. I Teachers's Guide ingår ljudfilerna till alla texter och hörövningar samt en lärarwebb med bilder och grafiska modeller. Eleverna får tillgång till de inlästa texterna i extramaterialet som nås via Mina sidor.

Kostnadsfritt extramaterial

Skills fortsätter på webben! Här finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och grammatik.

Se filmen om Skills

Konsten att undervisa enligt cirkelmodellen

Beställ ett häfte som beskriver cirkelmodellen.

Beställ