Skills åk 4

Skills är ett helt nytt läromedel i engelska för mellanstadiet! Först ut i serien är böckerna för årskurs 4 som utkommer i september 2018. Läromedlet utgår från cirkelmodellen och har en sammanhängande struktur med en berättelse som löper genom hela läromedlet. 

Tryckta läromedel

Skills Teacher's Guide åk 4 inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd Nyhet
Specialbindning 230 sidor. 2018-11-30. ISBN 9789127452206
695 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Skills Textbook åk 4 Nyhet
Häftad 118 sidor. 2018-09-26. ISBN 9789127452213
135 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Skills Workbook åk 4 inkl elevwebb Nyhet
Häftad 118 sidor. 2018-09-26. ISBN 9789127452220
105 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Skills Elevfacit åk 4 (5-pack) Nyhet
Häftad 24 sidor. 2019-01-09. ISBN 9789127452237
95 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Skills för åk 4

Skills innehåller Textbook, Workbook inklusive elevwebb, Teacher's Guide inklusive ljudfiler och Facit.

Textbook

I Skills 4 Textbook möter eleverna:

Tibbo’s story – en underhållande och spännande följetong om Tibbo och hennes vänner
Fabulous Facts och For Real – intresseväckande faktatexter
Get talking – korta dialoger
Goodie bag – ord, fraser och grammatik
Writing skills – exempeltexter för att arbeta enligt cirkelmodellen

Workbook

Skills 4 Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att träna på interaktion och tal.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, grafiska strukturer och vägledande checklistor. I varje avslutande skills-kapitel arbetar klassen enligt cirkelmodellen för att träna på att läsa och skriva i olika texttyper. Eleverna får även arbeta med att presentera sina texter samt lyssna till hörövningar i den aktuella texttypen.

Teacher's Guide

I Teacher's Guide finns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförståelse, gemensamt bearbeta texterna samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. En stegvis handledning hjälper läraren med cirkelmodellens fyra steg. I Teachers's Guide ingår ljudfilerna till alla texter och hörövningar samt en lärarwebb med bilder och grafiska modeller. Eleverna får tillgång till de inlästa texterna i extramaterialet som nås via Mina sidor.

Extramaterial

Till Skills finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och grammatik.

Utgivning

Skills åk 5 utkommer under 2019 och Skills åk 6 under 2020.

Utvärderingsex

Beställ