Skills åk 4

Skills är ett helt nytt läromedel i engelska för mellanstadiet! Läromedlet utgår från cirkelmodellen och har en sammanhängande struktur med en berättelse som löper genom hela läromedlet. 

Tryckta läromedel

Skills Teacher's Guide åk 4 inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd Nyhet
Utgiven: 2018-11-21
230 Sidor
ISBN 9789127452206
695 kr
Skills Textbook åk 4 Nyhet
Utgiven: 2018-09-26
118 Sidor
ISBN 9789127452213
Häftad
135 kr
Skills Workbook åk 4 inkl elevwebb Nyhet
Utgiven: 2018-09-26
118 Sidor
ISBN 9789127452220
Häftad
105 kr
Skills Elevfacit åk 4 (5-pack) Kommande
Utgiven: 2019-01-09
24 Sidor
ISBN 9789127452237
Häftad
95 kr

Kostnadsfritt extramaterial

Skills 4

Om Skills för åk 4

Till varje årskurs i Skills finns:

Textbook
Workbook, webbövningar och ljudfiler ingår
Teacher's guide, lärarwebb ingår
Facit till Workbook

Textbook

I Skills 4 Textbook möter eleverna:

Tibbo’s story – en underhållande och spännande följetong om Tibbo och hennes vänner
Fabulous Facts och For Real – intresseväckande faktatexter
Get talking – korta dialoger
Goodie bag – ord, fraser och grammatik
Writing skills – exempeltexter för att arbeta enligt cirkelmodellen

Workbook

Skills 4 Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att träna på interaktion och tal.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, grafiska strukturer och vägledande checklistor. 

Teacher's Guide

I Teacher's Guide finns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförståelse, gemensamt bearbeta texterna samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. En stegvis handledning hjälper läraren med cirkelmodellens fyra steg. I Teachers's Guide ingår ljudfilerna till alla texter och hörövningar samt en lärarwebb med bilder och grafiska modeller. Eleverna får tillgång till de inlästa texterna i extramaterialet som nås via Mina sidor.

Extramaterial

Till Skills finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och grammatik.

Utgivning

Skills åk 5 utkommer under 2019 och Skills åk 6 under 2020.

Utvärderingsex

Beställ