Rebecka Ungh Wolf

Skills 4-6 Åk 4

Skills är ett helt nytt läromedel i engelska för mellanstadiet! Läromedlet utgår från cirkelmodellen och har en sammanhängande struktur med en berättelse som löper genom hela läromedlet. 

Mer info