16102.JPG

Hilkka Mikkonen

Hilkka är förskollärare och författare och arbetar som förskollärare i förskoleklass. För Hilkka är språket den gemensamma nämnaren i alla ämnen.