Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarens guide till Bild åk 4-6

Teori, praktik, bedömning i åk 4-6

I den här handledningen får du som är bildlärare en grundlig genomgång av kursplanen i bild i Lgr 22. Bildämnets kompetenser, förmågor och centrala begrepp förklaras och boken ger förslag på hur du som lärare kan planera, genomföra och utvärdera din undervisning.

Läs mer...
Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan
Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan

Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan

ISBN 9789127461550
Utkom 16 november 2022
ISBN
9789127461550
Licenstid
365 dagar
Sidantal
212
Du har nått den maximala köpsumman.
Lärarens guide till Bild åk 4-6 Lärarwebb 12 mån, andra upplagan Lärarens guide till Bild åk 4-6 Lärarwebb 12 mån, andra upplagan
Lärarens guide till Bild åk 4-6 Lärarwebb 12 mån, andra upplagan
Onlineprodukt

Lärarens guide till Bild åk 4-6 Lärarwebb 12 mån, andra upplagan

ISBN 9789127463967
Uppdateras löpande
ISBN
9789127463967
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lärarens guide till Bild

I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat.

Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ och summativ bedömning, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns kopieringsunderlag av bedömningsmatriser, begreppsförklaringar och övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill dela dem digitalt, skriva ut, eller visa dem på storbild i klassrummet.

Du når handledningens alla kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Koden hittar du på insidan av pärmen till lärarhandledningen. Lärarwebben gäller i 12 månader från att koden aktiveras. Därefter kan du köpa till webben separat för 100 kr/år.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.

I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat.

Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ och summativ bedömning, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns kopieringsunderlag av bedömningsmatriser, begreppsförklaringar och övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill dela dem digitalt, skriva ut, eller visa dem på storbild i klassrummet.

Du når handledningens alla kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Koden hittar du på insidan av pärmen till lärarhandledningen. Lärarwebben gäller i 12 månader från att koden aktiveras. Därefter kan du köpa till webben separat för 100 kr/år.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.