Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärare Gör/Bokstavslådor

Organisera för ett grundläggande systematiskt bokstavsarbete

Bokstavslådor är ett komplett material vad gäller presentation av alfabetets bokstäver. Här finns förslag på lekfull och motiverande introduktion av varje bokstav, material om hur bokstaven låter och skrivs, samt hur eleven kan lyssna efter bokstavens ljud och avkoda.

Läs mer...
Lärare Gör Bokstavslådor Lärare Gör Bokstavslådor
Lärare Gör Bokstavslådor

Bokstavslådor

Utkom 18 augusti 2020

ISBN
9789127458611
Licenstid
365 dagar
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lärare gör

Att organisera på ett systematiskt sätt med återkommande rutiner för varje bokstav ger en grundlig genomgång av bokstäverna. Arbetssättet utvecklar elevens självständighet och underlättar för nya elever att komma in i arbetet.

Materialet innehåller en presentation av arbetssättet och de kopieringsunderlag som behövs för utförandet. Här finns till exempel arbetsschema, spåra, söka och skriva bokstäver, läsa korta ord och bilder för att eleven ska kunna lyssna efter bokstävernas ljud. Till varje bokstav finns en lärarsida som innehåller exempel på ord att använda vid presentation, saga att läsa och pyssel att göra.

Författarna Lillemor Ihrén och Berit Jansson är båda lågstadielärare med lång erfarenhet av undervisning i läsinlärning för flerspråkiga elever i olika åldersgrupper. Berit och Lillemor undervisar på en F-9 skola i Botkyrka kommun.

Lärare Gör - serien ger konkreta förslag på arbetssätt och aktiviteter som är väl beprövade och direkt kan användas i undervisningen.

Att organisera på ett systematiskt sätt med återkommande rutiner för varje bokstav ger en grundlig genomgång av bokstäverna. Arbetssättet utvecklar elevens självständighet och underlättar för nya elever att komma in i arbetet.

Materialet innehåller en presentation av arbetssättet och de kopieringsunderlag som behövs för utförandet. Här finns till exempel arbetsschema, spåra, söka och skriva bokstäver, läsa korta ord och bilder för att eleven ska kunna lyssna efter bokstävernas ljud. Till varje bokstav finns en lärarsida som innehåller exempel på ord att använda vid presentation, saga att läsa och pyssel att göra.

Författarna Lillemor Ihrén och Berit Jansson är båda lågstadielärare med lång erfarenhet av undervisning i läsinlärning för flerspråkiga elever i olika åldersgrupper. Berit och Lillemor undervisar på en F-9 skola i Botkyrka kommun.

Lärare Gör - serien ger konkreta förslag på arbetssätt och aktiviteter som är väl beprövade och direkt kan användas i undervisningen.