Systematiskt kvalitetsarbete

– på alla nivåer

Hur kan vi synliggöra och säkerställa den kvalitet som uppstår i det vardagliga mötet på förskolan? 

Tryckta läromedel

Förskoleserien/Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer
Utgiven: 2018-08-17
96 Sidor
ISBN 9789127451414
Häftad
259 kr
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Systematiskt kvalitetsarbete

Om Systematiskt kvalitetsarbete

Alla som arbetare i förskolan måste enligt Skollagen arbeta med Systematiskt kvalitetsarbete. Men, vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör?

Vardagen är vår kvalitet och den skapar vi gemensamt, utan barn och pedagoger finns det ingen kvalitet att beskriva. Hur kan vi utgå från vardagen och ta vara på den tillsammans?