Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Denna bok beskriver hur du med hjälp av surfplattan kan dokumentera smidigare och öka kvaliteten på verksamheten. Boken ger tips på pedagogiska aktiviteter med hjälp av digital teknik.

Tryckta läromedel

Förskoleserien Surfplattan som pedagogiskt verktyg
Häftad 80 sidor. 2015-06-18. ISBN 9789127439450
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Om Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Utgångspunkten i boken är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Författaren vill visa att det går att jobba smartare istället för att försöka springa fortare!

I boken ligger fokus på ledarens roll i arbetet med surfplattan, hur man med hjälp av digital teknik kan dokumentera barnens lärande och kommunicera enklare med föräldrar. Förutom detta bjuds på inspiration kring pedagogiska aktiviteter som att skapa qr-koder, göra egna filmer och utforska naturen med surfplattan.