Medveten motorisk träning

Genom att arbeta medvetet med motorik och rörelse kan du som pedagog skapa goda förutsättningar för barnens fortsatta inlärning. Boken ger dig konkret stöd i det arbetet.

Tryckta läromedel

Medveten motorisk träning
Inbunden 80 sidor. 2016-09-01. ISBN 9789127445130
295 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Medveten motorisk träning

Om Medveten motorisk träning

Boken vill inspirera till och ge vägledning i hur man kan arbeta medvetet med barns motorik. Författarna är verksamma på Förskolan Grinden och har under många år utarbetat ett medvetet arbetssätt som gynnar barnens motoriska utveckling. De har upplevt att alla barn och framförallt barn med kognitiva, sociala och empatiska svårigheter har haft hjälp av deras övningar och lekar på förskolan.

Boken inleds med en teoridel där författarna ger bakgrund till hur vår hjärna, nervsystem, reflexer och olika sinnen samverkar i lärandet. Därefter följer en beskrivning av Rörelsepasset, som består av elva grundläggande rörelser. Varje rörelse är utförligt beskriven och det finns också filmer som visar rörelsen samt vilka övningar man kan göra för att träna dessa. Filmerna finns att ladda ned direkt via QR-kod på sidan, eller via lärarwebben.

I bokens avslutande del finns Hjärnåttan, som kan ses som en bank av motoriska övningar och lekar att använda i förskolans verksamhet. Till varje övning finns beskrivet vilka reflexer, sinnen och lärandeområden som tränas genom tydliga symboler. Även till dessa lekar finns en film som kan laddas ned.