Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fritidshem Rastlekar

Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar rörelseglädjen, gemenskapen och koncentrationen – samtidigt som konflikterna minskar.

Läs mer...
Fritidshem Rastlekar Fritidshem Rastlekar
Fritidshem Rastlekar
Övrigt

Fritidshem Rastlekar

ISBN 9789127456327
Utkom 14 augusti 2019
ISBN
9789127456327
Typ
Övrigt
Sidantal
50
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Fritidshem Rastlekar

Rastlekar innehåller 50 kort med aktiviteter som passar på rasten och i fritidshemmet. Korten är indelade i kategorierna Kullekar, Regellekar, Laglekar, Bollekar och Gömmalekar. På varje kort finns information om hur aktiviteten går till, vilka mål som utgås ifrån samt vilka material som behövs. 

Rastlekar innehåller 50 kort med aktiviteter som passar på rasten och i fritidshemmet. Korten är indelade i kategorierna Kullekar, Regellekar, Laglekar, Bollekar och Gömmalekar. På varje kort finns information om hur aktiviteten går till, vilka mål som utgås ifrån samt vilka material som behövs. 

Exempel på lekar ur boken


Fritidshem Min fritidsbok

Dokumentera och synliggör verksamheten på fritidshemmet med material för både pedagog och elev!

Läs mer

Fritidshem Vägledning - pedagogiskt förhållningssätt

Fritidshemmets inre liv är temat för den här boken. I konkreta exempel får du kunskaper om barns reaktioner, tankar och agerande och vilken betydelse de vuxnas pedagogiska förhållningssätt har i dessa situationer.

Läs mer

Fritidshem Handboken - planering och utvärdering

Den här boken handlar om att göra dig som arbetar som lärare i fritidshemspedagogik medveten om ditt eget arbete, din kompetens och ditt uppdrag. Med en större medvetenhet stärks både yrkesrollen och kvaliteten på verksamheten.

Läs mer