Fritidshem Min fritidsbok

Dokumentera och synliggör verksamheten på fritidshemmet med material för både pedagog och elev!

Tryckta läromedel

Fritidshem Min fritidsbok
Specialbindning 104 sidor. 2014-10-17. ISBN 9789127439351
275 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Fritidshem Min fritidsbok

Skola och fritidshem kompletterar varandra och skapar tillsammans en helhet för elevers utveckling och lärande. För att kunna planera och strukturera detta arbete är det viktigt för alla att ha dokumentationsverktyg som tydliggör verksamheten. För fritidshemmet saknas dock detta till stor del. Med Min fritidsbok vill författarna ge möjlighet att synliggöra vad som ska göras och vad som har gjorts på fritidshemmet.

I bokens lärarhandledning får du som pedagog tips och material för att dokumentera verksamheten. Min fritidsbok innehåller ett gediget kopieringsmaterial som täcker dokumentationen för stora delar av fritidshemmets verksamhet, såsom aktiviteter, skapande, utflykter, egna tankar och utvärderingar. Dessa sidor, som pedagog och elev fyller i tillsammans, blir elevens egen fritidsbok.