Fritidshem Vägledning - pedagogiskt förhållningssätt

Fritidshem Övriga ämnen
1-3

Fritidshemmets inre liv är temat för den här boken. I konkreta exempel får du kunskaper om barns reaktioner, tankar och agerande och vilken betydelse de vuxnas pedagogiska förhållningssätt har i dessa situationer.


Tryckta läromedel

Fritidshem Vägledning - pedagogiskt förhållningssätt Fritidshem Vägledning - pedagogiskt förhållningssätt
Fritidshem Vägledning - pedagogiskt förhållningssätt
Utgivningsdatum 2011-09-22
144 Sidor
ISBN 9789127423114
Häftad
Provläs

Om Fritidshem Vägledning

Genom denna bok får du insikt i hur du och arbetslaget kan möta och bemöta både enskilda barn och barngrupper, och hur ni kan göra för att ge stöd och stimulans som är utvecklande för barnen. Boken är en källa att ösa ur och ett redskap för fördjupning när det gäller det egna fritidshemmets pedagogiska inriktning, metoder och resultat.