Förskoleklassens metodik - upptäck och utforska matematik

En idébank som innehåller varierade aktiviteter för att utforska matematikens värld.

Tryckta läromedel

Förskoleklassens metodik - upptäck matematik
Specialbindning 148 sidor. 2016-02-04. ISBN 9789127443921
405 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Förskoleklassens metodik - upptäck och utforska matematik

Om Förskoleklassens metodik - upptäck och utforska matematik

Matematik är inte bara siffror och tal. I denna samling matematikaktiviteter får du tillsammans med dina elever utforska olika delar av matematikens värld. Leta mönster utomhus, lyssna till mönster av ljud, lös problem och använd kroppen som måttstock.

I denna idébank beskrivs ett 50-tal olika aktiviteter där elevernas agerande står i centrum. Aktiviteterna kommer med en utförlig beskrivning av hur de ska genomföras och du får även tips på hur du som pedagog leder eleverna genom aktiviteterna och hur du kan utveckla dem. Alla mallar och kopieringsunderlad du behöver följer med boken.

Extramaterial

På lärarwebben hittar du alla kopieringsunderlag i form av pdf:er.

Om författarna

Andreas Ebbelind är doktorand i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö där han också arbetar med lärarutbildning. Andreas har en bakgrund som tidigarelärare undervisande i förskoleklass, år 1 och år 2 i framförallt matematik. Hans forskningsintresse är lärares identitetsutveckling med fokus på undervisning i matematik.

Hanna Palmér är universitetslektor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö där hon också arbetar med lärarutbildning. Hanna har en bakgrund som tidigarelärare och hennes forskningsintresse är lärares professionella utveckling med fokus på matematikundervisning samt yngre barns (0-12 år) lärande i matematik.