Andreas Ebbelind

Förskoleklassens metodik - upptäck och utforska matematik

En idébank som innehåller varierade aktiviteter för att utforska matematikens värld.

Läs mer