Formativ bedömning - konkreta exempel och metodiska tips

Ingår i Inputserien

Lärarfortbildning Lärarlitteratur Lärarutbildning
1-3 4-6

Vidareutveckla undervisningen och kom igång med ett formativt förhållningssätt! Boken innehåller konkreta exempel och metodiska tips för arbete med formativ bedömning. 

Tryckta läromedel

Formativ bedömning Formativ bedömning
Formativ bedömning Kommande
Utgiven: 2019-05-09
216 Sidor
ISBN 9789127824874
Häftad
270 kr
Input Formativ bedömning Input Formativ bedömning
Input Formativ bedömning
Utgiven: 2014-11-17
104 Sidor
ISBN 9789127435872
Inbunden
259 kr
Provläs

Om Formativ bedömning

Bedömning är en utmannade del av en lärares vardag. Den ska enligt Lgr 11 vara likvärdig, allsidig, målstyrd, summativ, formativ och tillräckligt tydlig för att elever och föräldrar ska förstå och kunna påverka kunskapsutvecklingen. Bedömningen ska i första hand syfta till lärande – lärande bedömning.

För att ha möjlighet att uppfylla alla bedömningskrav i en tidspressad arbetssituation krävs verktyg och hjälpmedel. I denna bok ges konkreta exempel och metodiska tips för arbete med formativ bedömning. Här presenteras forskningsbakgrund och koppling till läroplanen. Här visas en arbetsgång, en väg som visar hur du som lärare kan komma i gång med formativ bedömning i praktiken.

* Hur presenterar jag kunskapskrav och förmågor?
* Hur gör jag en matris tillsammans med mina elever?
* Hur arbetar jag med kamrat-, själv- och sambedömning?

Utifrån exempel i svenska och matematik på mellanstadiet presenteras verktyg som omvandlar teori till praktik.

Författarna

Carolin Heyer och Ingeborg Hull är lärare åk 1–7 med inriktning SV/SO respektive MA/NO och biträdande rektorer. År 2009–2010 deltog de i utbildningsförvaltningens forskningsprojekt om lärande bedömning för professor Astrid Pettersson. Sedan dess har de arbetat med formativ bedömning och föreläst om det.