Eldorado matte åk 1

Digital lärresurs Matematik
1-3

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

Tryckta läromedel

Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan
Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan
Utgiven: 2015-08-07
48 Sidor
ISBN 9789127442726
Häftad
60 kr
Provläs
Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag
Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag
Utgiven: 2015-08-19
48 Sidor
ISBN 9789127444041
Häftad
190 kr
Provläs
Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan
Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan
Utgiven: 2015-08-19
56 Sidor
ISBN 9789127444331
Häftad
105 kr
Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan
Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan
Utgiven: 2018-05-17
144 Sidor
ISBN 9789127451476
Häftad
110 kr
Provläs
Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan
Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan
Utgiven: 2015-07-06
144 Sidor
ISBN 9789127438040
Inbunden
110 kr
Provläs
Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan
Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan
Utgiven: 2015-08-19
200 Sidor
ISBN 9789127438118
Specialbindning
365 kr
Provläs
Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack) Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Utgiven: 2015-06-15
32 Sidor
ISBN 9789127442733
Häftad
175 kr
Provläs
Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan
Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan
Utgiven: 2015-12-21
56 Sidor
ISBN 9789127444270
Inbunden
60 kr
Provläs
Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Utgiven: 2016-01-25
44 Sidor
ISBN 9789127444393
Häftad
190 kr
Provläs
Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan
Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan
Utgiven: 2016-02-05
56 Sidor
ISBN 9789127444348
Häftad
105 kr
Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan
Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan
Utgiven: 2018-05-17
144 Sidor
ISBN 9789127451483
Häftad
110 kr
Provläs
Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan
Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan
Utgiven: 2015-12-21
144 Sidor
ISBN 9789127438057
Inbunden
110 kr
Provläs
Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan
Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan
Utgiven: 2016-01-14
200 Sidor
ISBN 9789127438125
Specialbindning
365 kr
Provläs
Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack) Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Utgiven: 2015-12-21
32 Sidor
ISBN 9789127442740
Inbunden
175 kr
Provläs

Digitala läromedel

Eldorado matte 1A Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan Eldorado matte 1A Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Eldorado matte 1A Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Utgiven: 2015-10-13
ISBN 9789127443105
Onlineprodukt
100 kr
Eldorado matte 1B Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan Eldorado matte 1B Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Eldorado matte 1B Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Utgiven: 2015-11-27
ISBN 9789127445611
Onlineprodukt
100 kr
Eldorado, matte 1A Grundbok Fokus IST Lärarmaterial Eldorado, matte 1A Grundbok Fokus IST Lärarmaterial
Eldorado, matte 1A Grundbok Fokus IST Lärarmaterial
Utgiven: 2018-10-23
144 Sidor
ISBN 9789127454934
Onlineprodukt
100 kr
Eldorado, matte 1B Grundbok Fokus IST Lärarmaterial Eldorado, matte 1B Grundbok Fokus IST Lärarmaterial
Eldorado, matte 1B Grundbok Fokus IST Lärarmaterial
Utgiven: 2018-11-15
144 Sidor
ISBN 9789127454958
Onlineprodukt
100 kr

Kostnadsfritt extramaterial

Eldorado 1B
Eldorado 1A

Visa alla produkter (18 st)

Om Eldorado för åk 1

Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld!

Undervisa med Eldorado

Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.

Hjälp att planera

Varje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:

* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande
* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor
* Forskning och beprövad erfarenhet
* Mål för området
* Förkunskaper och fördiagnos
* Svårigheter och missuppfattningar

Pedagogisk handledning

För varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.

Fortbildande inledning

I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Stor mängd kopieringsunderlag 

I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:

* Mattelappar (minidiagnoser)
* Färdighetsträning
* Spelplaner
* Uppgiftskort
* Gemensam problemlösning 

Eldorado för eleven

Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.

Grundbok

Böckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2–4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.

* Utvärdering och repitition

I slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repitition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.

* Kul med matte

Uppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.

* Undersök

Sidan Undersök inleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.

* Träningssidor

Efter Undersök arbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! 

Grundbok Fokus

En ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.

Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.

Bonusboken

För elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.

Läxbok

Läxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. 

Extra färdighetsträning

Detta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper.

Digitalt

Kostnadsfritt extramaterial

Eldorado fortsätter på webben! Här finns bl.a. webbövningar med färdighetsträning och en handledning till Fokus-böckerna.

Lärarmaterial för interaktiv skrivtavla (IST)

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp. Prova gratis 14 dagar!

Programmering

Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:

Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?

Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Konsten att välja läromedel i matematik

Alla ska med eftersom alla barn och ungdomar kommer att ha stor nytta av sina matematikkunskaper senare i livet. När ämnet är viktigt blir också du som lärare extra viktig. Att du hittar det läromedel som passar dig och dina elever har även det stor betydelse. Det är därför vi har gjort den här broschyren.

Beställ broschyr