Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Demokrati!

- Teori och praktik i förskolan

För att barnen ska utveckla förmågor som är viktiga för medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver förskolan arbeta om, genom och för demokrati. Frågor som boken lyfter är: Hur kan arbetsformerna se ut? Vilka förmågor kan det handla om? Och vad är egentligen demokrati?

 

Läs mer...
Förskoleserien Demokrati! Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!

Förskoleserien Demokrati!

ISBN 9789127457812
Utkom 27 maj 2020
ISBN
9789127457812
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Demokrati!

Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt och reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se.

 

En viktig del i boken är de mycket användbara reflektionsfrågorna som sätter fokus på hur jag som pedagog förhåller mig till barn och kollegor och även till de olika områden som berörs av demokrati. En lättläst bok som rekommenderas som diskussionsunderlag i personalgruppen. Betyg 4

BTJ-häftet nr 18, 2020.

Det är en lättläst, användbar och sjukt viktig bok. Den är så mycket mer än vad man tror. 

Katinka Vikingsen, rektor och författare (2021)

Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt och reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se.

 

En viktig del i boken är de mycket användbara reflektionsfrågorna som sätter fokus på hur jag som pedagog förhåller mig till barn och kollegor och även till de olika områden som berörs av demokrati. En lättläst bok som rekommenderas som diskussionsunderlag i personalgruppen. Betyg 4

BTJ-häftet nr 18, 2020.

Det är en lättläst, användbar och sjukt viktig bok. Den är så mycket mer än vad man tror. 

Katinka Vikingsen, rektor och författare (2021)

 


 


Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. Lpfö 18

 


 


Förskoleserien

Förskoleserien inspirerar dig till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan.
Utforska Förskoleserien