Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Arbeta med faktabilderböcker i förskolan

Varför och hur?

Varför är arbete med faktabilderböcker så viktigt i förskolan och hur kan det gå till?

Läs mer...
Arbeta med faktabilderböcker i förskolan Arbeta med faktabilderböcker i förskolan
Arbeta med faktabilderböcker i förskolan

Arbeta med faktabilderböcker i förskolan

ISBN 9789127461765
Utkom 18 januari 2023
ISBN
9789127461765
Typ
Häftad
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Arbeta med faktabilderböcker i förskolan

Syftet med boken är att inspirera till och ge stöd för ett språkutvecklande arbetssätt, där ett aktivt textarbete med faktabilderböcker får ett större utrymme i förskolans pedagogik. Alla barn behöver erbjudas en rik språkmiljö, där högläsning och samtal om det lästa ingår som en viktig daglig rutin.

Flera studier har visat att när man högläser böcker med fakta för barn, uppstår fler samtal om texten och förklaringar av svåra ord än vid läsning av berättande bilderböcker. Därför är det viktigt att båda textgenrerna används i balans med varandra.

Genom att högläsa och samtala om faktabilderböcker tillägnar sig barnen ämneskunskaper, samtidigt som de utvecklar sitt språk. Det sker med andra ord både en språk- och kunskapsutveckling. Barnen lär sig att ”hitta språket i ämnet”.

Syftet med boken är att inspirera till och ge stöd för ett språkutvecklande arbetssätt, där ett aktivt textarbete med faktabilderböcker får ett större utrymme i förskolans pedagogik. Alla barn behöver erbjudas en rik språkmiljö, där högläsning och samtal om det lästa ingår som en viktig daglig rutin.

Flera studier har visat att när man högläser böcker med fakta för barn, uppstår fler samtal om texten och förklaringar av svåra ord än vid läsning av berättande bilderböcker. Därför är det viktigt att båda textgenrerna används i balans med varandra.

Genom att högläsa och samtala om faktabilderböcker tillägnar sig barnen ämneskunskaper, samtidigt som de utvecklar sitt språk. Det sker med andra ord både en språk- och kunskapsutveckling. Barnen lär sig att ”hitta språket i ämnet”.