Stridens skönhet och sorg 1915

Stridens skönhet och sorg 1915 är den andra delen av fem om det första världskrigets historia - en bok för varje krigsår. Genom att utgå från högst verkliga människoöden, i de flesta fall okända personer vars liv fallit i glömska, har Peter Englund hittat ett nytt sätt att skriva historia. Här får vi detaljskarpa närbilder från de allt brutalare bataljerna på väst- och östfronten, samt från de  mindre kända krigsskådeplatserna i Afrika, Mesopotamien, Italien och Balkan. Samtidigt är det som sker i vardagen och hemmet centralt; hur kunde människorna uppfyllas av och förlora sig i det största och mest destruktiva krig världen dittills skådat, 1900-talets urkatastrof?

Tryckta utgåvor

Stridens skönhet och sorg 1915
Inbunden 350 sidor. 2015-01-24. ISBN 9789127140530
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Stridens skönhet och sorg 1915
E-bok 2015-01-24. ISBN 9789127142060
Köp direkt via din återförsäljare

Om boken

Stridens skönhet och sorg 1915 är den andra delen av fem om det första världskrigets historia - en bok för varje krigsår. Genom att utgå från högst verkliga människoöden, i de flesta fall okända personer vars liv fallit i glömska, har Peter Englund hittat ett nytt sätt att skriva historia. Här får vi detaljskarpa närbilder från de allt brutalare bataljerna på väst- och östfronten, samt från de  mindre kända krigsskådeplatserna i Afrika, Mesopotamien, Italien och Balkan. Samtidigt är det som sker i vardagen och hemmet centralt; hur kunde människorna uppfyllas av och förlora sig i det största och mest destruktiva krig världen dittills skådat, 1900-talets urkatastrof?

Kraftigt utökad utgåva med nyritade kartor samt ett stort antal fotografier, varav de flesta aldrig visats förut.

 

"Lika storslaget som mänskligt rörande … Som den lysande stilist och kunnige historiker han är levandegör Englund detta krig som få andra har gjort det, från begynnelsens aningslösa iver till monotoni och krigströtthet." Östgötacorrespondenten


"Englunds bragd med de här böckerna är att han räddar minnet av alla dessa människors individualitet ut ur krigsmaskineriets obönhörliga tvångskollektivisering." Expressen

"Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet. Han kommer de många huvudpersonerna riktigt nära under bokens gång." Upsala Nya Tidning

"Styrkan i Englunds underifrånperspektiv är närheten till historiens små aktörer och troheten mot deras synvinkel. /.../  berättargreppet tillåter var och en att förbli huvudpersonen i sitt eget krig, varav inget är det andra likt." Sydsvenskan

"Egenartat och mäktigt." Norrköpings Tidningar

"Peter Englunds grepp att skildra detta demoniska krig med sina femsex större fronter i form av redigerade minnesbilder av enskilda ögonvittnen är inte nytt, men har här drivits till mästerskap." Norra Skåne