Peter Englund

Peter Englund är filosofie doktor och docent i historia. Han var professor vid Dramatiska Institutet 2001–2006. Han är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och 2009-2014 dess ständiga sekreterare. Hans böcker är utgivna i ett tjugotal länder och han har erhållit en rad priser, bland annat Augustpriset 1993 och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris 2002.