Vårdvetenskap i klinisk praxis

"'En god förståelse för vårdvetenskapliga begrepp kan hjälpa vårdaren i det kliniska arbetet. I denna bok förs inledningsvis en diskussion om vad vårdvetenskap är och varför det är motiverat med en vetenskap om vårdandet. Här presenteras sedan ett flertal teman:vårdvetenskapens människobild

Tryckta utgåvor

Vårdvetenskap i klinisk praxis Vårdvetenskap i klinisk praxis
Vårdvetenskap i klinisk praxis
Utgiven: 2003-04-15
304 Sidor
ISBN 9789127094574
Inbunden
Provläs
"'

En god förståelse för vårdvetenskapliga begrepp kan hjälpa vårdaren i det kliniska arbetet. I denna bok förs inledningsvis en diskussion om vad vårdvetenskap är och varför det är motiverat med en vetenskap om vårdandet. Här presenteras sedan ett flertal teman:vårdvetenskapens människobild