Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tidiga skrifter

Print on demand

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band III


I det tredje bandet av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska presenteras ett urval texter som gör det möjligt att följa de väsentligaste dragen i Freuds tänkande vid tiden för psykoanalysens tillkomst. Det centrala verket är det av Freud och Josef Breuer gemensamt författade Studier i hysteri som omfattar fem fallbeskrivningar. Runt dessa grupp... Läs mer...
Tidiga skrifter Tidiga skrifter
Tidiga skrifter

Tidiga skrifter

Utkom 19 november 2007

ISBN
9789127026995
Typ
Häftad
Sidantal
656
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band III


I det tredje bandet av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska presenteras ett urval texter som gör det möjligt att följa de väsentligaste dragen i Freuds tänkande vid tiden för psykoanalysens tillkomst. Det centrala verket är det av Freud och Josef Breuer gemensamt författade Studier i hysteri som omfattar fem fallbeskrivningar. Runt dessa grupperar sig några texter som fördjupar förståelsen av hur Freuds tidiga tänkande utvecklats. Det kanske mest omtumlande och intellektuellt intressanta är Utkast till en psykologi, ett manuskript som Freud aldrig avsåg att publicera men som av många kommit att betraktas som en nyckel till hela hans teoretiska arbete. Till detta fogas slutligen två spännande historiska betraktelser där Freud redogör för psykoanalysens tillblivelse och fortsatta utveckling.


Studier i hysteri, som alltså utgör centrum i denna volym, inleds med Breuers numera klassiska arbete från början av 1880-talet ”Anna O.”, en begåvad ung kvinna som honom själv ovetande drar upp riktlinjerna för vad som senare skulle komma att utvecklas till den psykoanalytiska behandlingsmetoden. Därpå följer fyra av Freuds fall, i vilka man kan avläsa utvecklingen från hypnos och suggestion till en nästan färdig psykoanalytisk behandlingsmodell. Dessa fall-beskrivningar är ett fängslande dokument över psykoanalysens födelse men de utgör också ett mentalitetshistoriskt dokument. Bland de begränsade livslösningar som stod 1800-talets borgerliga kvinna till buds fanns rollen som hysterika, ett i bokstavlig mening förlamande tillstånd som ofta innebar ett enormt lidande. Eftersom hysterin i så stor utsträckning ”drabbade” just kvinnor har feministisk forskning speciellt intresserat sig för dessa fall.


Översättning Ola Andersson, Mia Engvén, Lars W. Freij.


Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.
Volymansvarig: Jurgen Reeder är psykoanalytiker i privat verksamhet, utbildningsanalytiker samt docent och forskare vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band III


I det tredje bandet av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska presenteras ett urval texter som gör det möjligt att följa de väsentligaste dragen i Freuds tänkande vid tiden för psykoanalysens tillkomst. Det centrala verket är det av Freud och Josef Breuer gemensamt författade Studier i hysteri som omfattar fem fallbeskrivningar. Runt dessa grupperar sig några texter som fördjupar förståelsen av hur Freuds tidiga tänkande utvecklats. Det kanske mest omtumlande och intellektuellt intressanta är Utkast till en psykologi, ett manuskript som Freud aldrig avsåg att publicera men som av många kommit att betraktas som en nyckel till hela hans teoretiska arbete. Till detta fogas slutligen två spännande historiska betraktelser där Freud redogör för psykoanalysens tillblivelse och fortsatta utveckling.


Studier i hysteri, som alltså utgör centrum i denna volym, inleds med Breuers numera klassiska arbete från början av 1880-talet ”Anna O.”, en begåvad ung kvinna som honom själv ovetande drar upp riktlinjerna för vad som senare skulle komma att utvecklas till den psykoanalytiska behandlingsmetoden. Därpå följer fyra av Freuds fall, i vilka man kan avläsa utvecklingen från hypnos och suggestion till en nästan färdig psykoanalytisk behandlingsmodell. Dessa fall-beskrivningar är ett fängslande dokument över psykoanalysens födelse men de utgör också ett mentalitetshistoriskt dokument. Bland de begränsade livslösningar som stod 1800-talets borgerliga kvinna till buds fanns rollen som hysterika, ett i bokstavlig mening förlamande tillstånd som ofta innebar ett enormt lidande. Eftersom hysterin i så stor utsträckning ”drabbade” just kvinnor har feministisk forskning speciellt intresserat sig för dessa fall.


Översättning Ola Andersson, Mia Engvén, Lars W. Freij.


Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.
Volymansvarig: Jurgen Reeder är psykoanalytiker i privat verksamhet, utbildningsanalytiker samt docent och forskare vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.