Samhälle och religion, mjukband

Print on demand

Denna volym av Freuds samlade skrifter ägnas åt Freuds försök att i sitt tänkande använda sig av sina psykoanalytiska teorier för att forma visioner kring samhällets uppkomst och nödvändighet för den mänskliga kulturen.


Tryckta utgåvor

Samhälle och religion, mjukband Samhälle och religion Samhälle och religion, mjukband Samhälle och religion
Samhälle och religion, mjukband Samhälle och religion
Utgivningsdatum 2011-04-18
742 Sidor
ISBN 9789127118713
Häftad
Provläs

Samlade skrifter av Sigmund Freud, volym X.

Denna volym av Freuds samlade skrifter ägnas åt Freuds försök att i sitt tänkande använda sig av sina psykoanalytiska teorier för att forma visioner kring samhällets uppkomst och nödvändighet för den mänskliga kulturen. Faderdråp och hantering av skuldkänslan, utgör tankebyggnadens hörnstenar. Härvid spelar Freuds tankegångar kring överjagets utveckling och funktion en avgörande roll för samhällets uppkomst, vidmakthållande och kontinuitet.

Översättare Lars W. Freij och Eva Backelin

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.