KBT i utveckling

2:a utgåvan

Denna gedigna grundbok ger en både bred och fördjupad kunskap om KBT. Terapiformen fungerar väl för patienter med såväl avgränsade som komplexa och långvariga problem.


Tryckta utgåvor

KBT i utveckling KBT i utveckling
KBT i utveckling
Utgivningsdatum 2016-07-16
384 Sidor
ISBN 9789127147447
Inbunden
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Frågor för reflektion och instudering
.pdf-format

Denna gedigna grundbok ger en både bred och fördjupad kunskap om KBT. Terapiformen fungerar väl för patienter med såväl avgränsade som komplexa och långvariga problem.

Centralt inom KBT är strävan efter att arbeta med forskningsmässigt noggrant utprovade metoder och samtidigt integrera nya erfarenheter från den kliniska vardagen. Metoderna är därför i ständig utveckling.

I denna uppdaterade utgåva beskrivs några av de nyare ansatserna som transdiagnostisk KBT, känslofokuserad KBT och imaginära tekniker för bearbetning av negativa bildminnen. Anna Kåver berättar i bokens första del om terapiformens utveckling, och i den andra delen beskriver hon dess teoretiska utgångspunkter: vetenskap, humanism, inlärningsteori, emotionsteori och kognitiv teori, samt filosofin bakom medveten närvaro, acceptans och validering. Den tredje delen är praktiskt inriktad med stort utrymme ägnat åt förhållningssättet och teknikerna i KBT.

"Kåvers kunskapsmättade verk har en given plats i alla utbildningssammanhang där KBT ingår."
Gunnar Martin Aronsson, BTJ-häftet nr 20, 2016