Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Motiverande samtal och KBT

Att kombinera metoder för att uppnå förändring

MI lägger fokus på varför en individ väljer förändring, medan KBT fokuserar på hur förändringen ska gå till. Här presenteras för första gången hur dessa båda perspektiv kan förenas så att utfallet av terapin förbättras.

Läs mer...
Motiverande samtal och KBT Motiverande samtal och KBT
Motiverande samtal och KBT

Motiverande samtal och KBT

Utkom 8 juni 2019

ISBN
9789127824065
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.

MI lägger fokus på varför en individ väljer förändring, medan KBT fokuserar på hur förändringen ska gå till. Här presenteras för första gången hur dessa båda perspektiv kan förenas så att utfallet av terapin förbättras.

 Varje kapitel tar upp en central metod i KBT – exempelvis hemuppgifter, självobservation, kognitiv omstrukturering eller färdighetsträning – och går igenom den utifrån strate­gierna i MI. Betydelsen av klientens engagemang genom hela den terapeutiska processen lyfts fram. Fallexempel med klienter som lider av depression, ångest- och beroendetillstånd samt fetma illustrerar förhållningssättets bredd över diagnoser. Författarna belyser även situationer där behandlaren faktiskt behöver välja mellan MI och KBT. Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken till en oersättlig resurs för både nybörjare och erfarna kliniker.

Motiverande samtal och KBT riktar sig till yrkesverksamma samt studerande på grundläggande psykoterapiutbildningar och på avancerande nivå.

William R. Miller, en av grundarna till MI, har skrivit bokens förord. Denna svenska utgåva har fackgranskats av leg. psykolog Eva Magoulias och har ett svenskt förord av leg. psykolog Liria Ortiz.

"För mig är den här boken det efterlängtade svaret på frågor som jag möter nästan varje gång när jag undervisar i motiverande samtal och KBT."
Ur bokens svenska förord, av Liria Ortiz

Författarna ”beskriver utomordentligt väl hur motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi med fördel kan komplettera varandra i förändringsprocessen. [...] Studenter och yrkesverksamma inom psykologi kommer att inspireras av boken”.
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 16, 2019

MI lägger fokus på varför en individ väljer förändring, medan KBT fokuserar på hur förändringen ska gå till. Här presenteras för första gången hur dessa båda perspektiv kan förenas så att utfallet av terapin förbättras.

 Varje kapitel tar upp en central metod i KBT – exempelvis hemuppgifter, självobservation, kognitiv omstrukturering eller färdighetsträning – och går igenom den utifrån strate­gierna i MI. Betydelsen av klientens engagemang genom hela den terapeutiska processen lyfts fram. Fallexempel med klienter som lider av depression, ångest- och beroendetillstånd samt fetma illustrerar förhållningssättets bredd över diagnoser. Författarna belyser även situationer där behandlaren faktiskt behöver välja mellan MI och KBT. Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken till en oersättlig resurs för både nybörjare och erfarna kliniker.

Motiverande samtal och KBT riktar sig till yrkesverksamma samt studerande på grundläggande psykoterapiutbildningar och på avancerande nivå.

William R. Miller, en av grundarna till MI, har skrivit bokens förord. Denna svenska utgåva har fackgranskats av leg. psykolog Eva Magoulias och har ett svenskt förord av leg. psykolog Liria Ortiz.

"För mig är den här boken det efterlängtade svaret på frågor som jag möter nästan varje gång när jag undervisar i motiverande samtal och KBT."
Ur bokens svenska förord, av Liria Ortiz

Författarna ”beskriver utomordentligt väl hur motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi med fördel kan komplettera varandra i förändringsprocessen. [...] Studenter och yrkesverksamma inom psykologi kommer att inspireras av boken”.
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 16, 2019

Intervju med bokens fackgranskare

Eva Magoulias är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers samt specialist i klinisk psykologi. Hon har fackgranskat den svenska utgåvan av Motiverande samtal och KBT och här svarar hon på tre frågor kring boken.

Varför behövs en bok om MI och KBT?
-Man skulle kunna tänka att det borde vara tillräckligt att lära sig MI och KBT var för sig, men där MI har fokus på ambivalens och varför man väljer förändring har KBT fokus på vad som vidmakthåller problem och hur förändringen ska gå till. Det här är första gången på svenska där dessa båda perspektiv förenas. Att tydligt lyfta fram betydelsen av klientens behandlingsengagemang genom hela den terapeutiska processen, inte bara ambivalens inför behandling, är unikt för denna bok.
-Här behålls MI-perspektivet genom hela KBT-arbetet och man får konkret hjälp med hur detta kan ske. Varje del i det författarna kallar ett transdiagnostiskt arbetssätt åtföljs av tydliga exempel och det finns rikligt med formulär som hjälper till att engagera klienten och tydliggöra arbetet.

Vilken nytta har klienterna av att behandlaren kombinerar MI och KBT?
-Ibland när klienter får frågan om vilken behandling de tidigare fått, eller vad de arbetade med då, har de svårt att svara. En anledning kan vara att man inte tydligt nog lockat fram skälen till den önskade beteendeförändringen. Inte bara i betydelsen vad de vill ska upphöra, utan framför allt vad de vill ha förändringen till, vad de vill uppnå med den. Ju tydligare och mer personligt detta är för klienten, desto mer självklart blir det att förändras och fortsätta med det.

Vem kan ha användning av boken? Och hur pass insatt i ämnet behöver hen vara för att kunna ta till sig innehållet?
-Boken fyller viktiga behov för KBT-terapeuter på många nivåer, både för dem som börjar lära sig KBT men också som ett stöd för erfarna terapeuter och handledare för att tydliggöra och påminna om MI-perspektivet. Jag hoppas att den också kan bli en viktig kursbok. Den är skriven på ett enkelt och tydligt sätt.
-Att ha ett verkligt kollaborativt arbetssätt där klientens autonomi respekteras genom hela behandlingsprocessen kan vara en stor utmaning i KBT. Att inte falla i ”expertfällan” som terapeut och därmed passivisera klienten är centralt för framgångsrika resultat och i denna bok får läsaren hjälp att uppnå detta.

Eva Magoulias är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers samt specialist i klinisk psykologi. Hon har fackgranskat den svenska utgåvan av Motiverande samtal och KBT och här svarar hon på tre frågor kring boken.

Varför behövs en bok om MI och KBT?
-Man skulle kunna tänka att det borde vara tillräckligt att lära sig MI och KBT var för sig, men där MI har fokus på ambivalens och varför man väljer förändring har KBT fokus på vad som vidmakthåller problem och hur förändringen ska gå till. Det här är första gången på svenska där dessa båda perspektiv förenas. Att tydligt lyfta fram betydelsen av klientens behandlingsengagemang genom hela den terapeutiska processen, inte bara ambivalens inför behandling, är unikt för denna bok.
-Här behålls MI-perspektivet genom hela KBT-arbetet och man får konkret hjälp med hur detta kan ske. Varje del i det författarna kallar ett transdiagnostiskt arbetssätt åtföljs av tydliga exempel och det finns rikligt med formulär som hjälper till att engagera klienten och tydliggöra arbetet.

Vilken nytta har klienterna av att behandlaren kombinerar MI och KBT?
-Ibland när klienter får frågan om vilken behandling de tidigare fått, eller vad de arbetade med då, har de svårt att svara. En anledning kan vara att man inte tydligt nog lockat fram skälen till den önskade beteendeförändringen. Inte bara i betydelsen vad de vill ska upphöra, utan framför allt vad de vill ha förändringen till, vad de vill uppnå med den. Ju tydligare och mer personligt detta är för klienten, desto mer självklart blir det att förändras och fortsätta med det.

Vem kan ha användning av boken? Och hur pass insatt i ämnet behöver hen vara för att kunna ta till sig innehållet?
-Boken fyller viktiga behov för KBT-terapeuter på många nivåer, både för dem som börjar lära sig KBT men också som ett stöd för erfarna terapeuter och handledare för att tydliggöra och påminna om MI-perspektivet. Jag hoppas att den också kan bli en viktig kursbok. Den är skriven på ett enkelt och tydligt sätt.
-Att ha ett verkligt kollaborativt arbetssätt där klientens autonomi respekteras genom hela behandlingsprocessen kan vara en stor utmaning i KBT. Att inte falla i ”expertfällan” som terapeut och därmed passivisera klienten är centralt för framgångsrika resultat och i denna bok får läsaren hjälp att uppnå detta.

Andra intressanta titlar