Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Moderna familjer

Barn och föräldrar i nya konstellationer

Moderna familjer presenterar det aktuella kunskapsläget för en mängd olika typer av familjebildningar och hur de påverkar barnens utveckling.

 

Läs mer...
Moderna familjer Moderna familjer
Moderna familjer

Moderna familjer

Utkom 20 oktober 2018

ISBN
9789127819184
Typ
Häftad
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Moderna familjer presenterar det aktuella kunskapsläget för en mängd olika typer av familjebildningar och hur de påverkar barnens utveckling.

Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning (IVF) eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamföräldrar. Centrala teman är anknytning, föräldraskap, konflikter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könstypiskt beteende och könsidentitet, kamratrelationer, mobbning – och samspelet mellan arv och miljö.

Professor Susan Golombok förmedlar och diskuterar de samlade forskningsresultaten på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt. Hennes slutsats är att det viktigaste för barns utveckling är familjerelationernas kvalitet, omgivningens stöd och attityderna i det samhälle där de lever.

Moderna familjer är viktig för alla som utbildar sig inom barnpsykologi och klinisk psykologi samt för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, omvårdnad, pediatrik, sociala frågor, psykoterapi och samhällets beslutsfattande som rör barns och familjers hälsa. Boken är även intressant läsning för föräldrar.

Moderna familjer presenterar det aktuella kunskapsläget för en mängd olika typer av familjebildningar och hur de påverkar barnens utveckling.

Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning (IVF) eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamföräldrar. Centrala teman är anknytning, föräldraskap, konflikter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könstypiskt beteende och könsidentitet, kamratrelationer, mobbning – och samspelet mellan arv och miljö.

Professor Susan Golombok förmedlar och diskuterar de samlade forskningsresultaten på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt. Hennes slutsats är att det viktigaste för barns utveckling är familjerelationernas kvalitet, omgivningens stöd och attityderna i det samhälle där de lever.

Moderna familjer är viktig för alla som utbildar sig inom barnpsykologi och klinisk psykologi samt för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, omvårdnad, pediatrik, sociala frågor, psykoterapi och samhällets beslutsfattande som rör barns och familjers hälsa. Boken är även intressant läsning för föräldrar.

En fullständigt lysande bok som ger en övergripande förståelse av familjerelationer, inte bara i de nya familjetyperna. Boken återspeglar en stor forskningsbas, med adekvata reservationer för olika begränsningar, men den är skriven på ett engagerande och personligt sätt som gör det lätt att följa med i resonemanget. Michael Rutter, professor vid King’s College i London

Intervju med förordsskribenten

Philip Hwang är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet och har skrivit förord till den svenska utgåvan av Moderna familjer samt fackgranskat översättningen. Vi har ställt några frågor till honom om boken. Hans egen forskning handlar främst om barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling och han är medförfattare till många framgångsrika böcker inom området.

Vad menas med moderna familjer?
–Lite förenklat kan man säga att det är ett samlingsbegrepp för många olika sorters familjekonstellationer. Man värderar inte någon av dessa som bättre eller sämre.

Vad tycker du gör boken aktuell och relevant i Sverige idag?
–Det blir allt vanligare med ”moderna” familjebildningar. Ett exempel är den dramatiska ökningen av barn som kommit till genom IVF. Ett annat exempel är diskussionen om man ska tillåta surrogatmammor i Sverige eller ej. Parallellt med detta har man i allt större utsträckning börjat ifrågasätta att familjer per definition bör bestå av två biologiska föräldrar som är en man och en kvinna och deras gemensamma barn, det vill säga så kallade kärnfamiljer.

Är det något i boken som överraskat dig?
–För mig var det överraskande att det finns så mycket forskning när det gäller ”moderna familjer”. Det är väldigt vanligt att man hänvisar till att det finns så lite forskning på området så att man inte kan säga vare sig bu eller bä. Trots det säger man ofta bu, det vill säga att något troligtvis inte är bra för barnens utveckling på kort eller lång sikt. Jag blev också förvånad av att så mycket har hänt på området under bara några få år, till exempel vad gäller IVF.

Hur kan Moderna familjer användas inom högskolan?
–Boken är viktig i alla kurser som på ett eller annat sätt handlar om familjer med föräldrar och barn. Familjen som institution har genomgått en dramatisk förändring under de senaste 20–30 åren, men många kursböcker har inte hängt med i denna utveckling och är inte uppdaterade. Boken Moderna familjer visar på den snabba utvecklingen samt den stora spännvidden när det gäller kunskap om familjen.

Philip Hwang är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet och har skrivit förord till den svenska utgåvan av Moderna familjer samt fackgranskat översättningen. Vi har ställt några frågor till honom om boken. Hans egen forskning handlar främst om barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling och han är medförfattare till många framgångsrika böcker inom området.

Vad menas med moderna familjer?
–Lite förenklat kan man säga att det är ett samlingsbegrepp för många olika sorters familjekonstellationer. Man värderar inte någon av dessa som bättre eller sämre.

Vad tycker du gör boken aktuell och relevant i Sverige idag?
–Det blir allt vanligare med ”moderna” familjebildningar. Ett exempel är den dramatiska ökningen av barn som kommit till genom IVF. Ett annat exempel är diskussionen om man ska tillåta surrogatmammor i Sverige eller ej. Parallellt med detta har man i allt större utsträckning börjat ifrågasätta att familjer per definition bör bestå av två biologiska föräldrar som är en man och en kvinna och deras gemensamma barn, det vill säga så kallade kärnfamiljer.

Är det något i boken som överraskat dig?
–För mig var det överraskande att det finns så mycket forskning när det gäller ”moderna familjer”. Det är väldigt vanligt att man hänvisar till att det finns så lite forskning på området så att man inte kan säga vare sig bu eller bä. Trots det säger man ofta bu, det vill säga att något troligtvis inte är bra för barnens utveckling på kort eller lång sikt. Jag blev också förvånad av att så mycket har hänt på området under bara några få år, till exempel vad gäller IVF.

Hur kan Moderna familjer användas inom högskolan?
–Boken är viktig i alla kurser som på ett eller annat sätt handlar om familjer med föräldrar och barn. Familjen som institution har genomgått en dramatisk förändring under de senaste 20–30 åren, men många kursböcker har inte hängt med i denna utveckling och är inte uppdaterade. Boken Moderna familjer visar på den snabba utvecklingen samt den stora spännvidden när det gäller kunskap om familjen.