Könstillhörighet

Betydelser, normer och förklaringar

Vilka betydelser ger vi människors könstillhörighet i vardagen, politiken och vetenskapen? Vad är det egentligen som sker när någon blir bemött som kvinna, man, trans – som en person av ett visst kön? 

 

Tryckta utgåvor

Könstillhörighet Könstillhörighet
Könstillhörighet Kommande
Utgiven: 2019-05-18
220 Sidor
ISBN 9789127818545
Inbunden

Vilka betydelser ger vi människors könstillhörighet i vardagen, politiken och vetenskapen? Vad är det egentligen som sker när någon blir bemött som kvinna, man, trans – som en person av ett visst kön? 

I Könstillhörighet granskar Eva Magnusson könstypiska beteenden och bemötanden samt de vanligaste förklaringarna till hur vi beter oss. I boken undersöks även de normer som berättar för oss vad som är rätt och orätt att göra, vilja eller stå ut med, beroende på könstillhörighet. Även den traditionella tvåkönsmodellen sätts under lupp.

Med hjälp av aktuell forskning medvetandegörs föreställningar som vidmakthåller ojämställdhet. Läsaren får verktyg för att förändra beteenden som skapar ojämlikhet och bemöta vilseledande argument. Boken passar utmärkt som kurslitteratur på alla utbildningar där jämställdhet och genusfrågor tas upp.